Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 669

Steklenica

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Steklenica, brezbarvno in rubinsko steklo, Češka sredina 19. stoletja, višina 22,5 cm, inv. št. KZ 979.Steklenica je pihana v lesen kalup iz brezbarvnega stekla. Naknadno prevlečena z rubinasto lužino. Osnovno okrasje predstavlja drsane motive vinske trte, cvetja, glasbenih instrumentov. Vrat steklenice z obrušeno rubinsko plastjo. Trije medaljoni z brušenim okrasjem in napisom Freundschaft liebe Frohlinn.

Preberi več

Kozarec

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec, brezbarvno brušeno steklo, Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 8,5 cm, inv. št. KZ 2342.Kozarec je cilindrične oblike z enakomerno odebeljenim gladkim dnom. Osrednji del kozarca krasi šopek brušenega okrasja, ki predstavlja šopka cvetja, dve brušeni srci z pticama in monogramom.Glede na motiviko združenih src in ptic, ki se kljunčkata sklepamo, da gre za poročni kozarec, ki ga krasita začetnici imen ženina in neveste.Tovrstni predmeti so bili dokaj pogosto darilo v našem prostoru še po drugi svetovni vojni.

Preberi več

Skledica (rekonstruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Skledica (rekonstruirana), keramika, prva polovica 15. stoletja, Knežji dvor, inv.št. KDC 53.Med obsežnim srednjeveškim keramičnim gradivom, izkopanim v Knežjem dvoru v Celju, so najdene črepinje skledice, ki ni delo domačih rok. Posodje z modrim ornamentom, ki krasi celjski primerek, so masovno izdelovali v prvi polovici 15. stoletja v okolici Valencije v Španiji. Verjetno je posodica spominek z romanja Ulrika II. Celjskega v Santiago de Compostelo leta 1430.Napis, v gotski minuskuli zapisan pozdrav Mariji: Ave Maria Gratia Plena, je delno ohranjen.

Preberi več

Pečnica (rekonstruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Pečnica (rekonstruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Knežji dvor, PMC, inv.št.: KDC 71.V ščitu je upodobljen celjski, podedovani vovbrški grb s šlemom, plaščkom in perjanico. Prazen prostor je zapolnjen z rastlinskim okrasjem.Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na območju Knežjega dvora. 

Preberi več

Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Stari grad, PMC, inv.št.: SGC 77.Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na celjskem Starem gradu in je bila del viteške peči v času poznega srednjega veka.Pečnice z grbom grofov Celjskih so bile najdene tudi v Beogradu in na madžarskih gradovih. Upodobitve grofov Celjskih na teh pečnicah odslikujejo njihove politične interese in rodbinske zveze.

Preberi več

Kozarec

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec, brezbarvno steklo, Pohorje (?), 1, polovica 19. stoletja, višina 9,5 cm, inv. št. KZ 1842.Kozarec je cilindrične oblike iz brezbarvnega stekla. Dno je odebeljeno, gornji rob je dooblikovan pri peči. V steklu vidni ostanki kremenčevega peska in zračni mehurčki.Kozarec krasi monogram F.F. in drsan pas. Je preprost glažutarski izdelek.

Preberi več

Spominski kozarec Zdravilišče Rogaška Slatina

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Spominski kozarec, brezbarvno steklo, Log ob Sotli (?), sredina 19. stoletja, višina 13 cm, inv. št. KZ 52.Kozarec na nogi je klasičen primerek turističnega spominka iz sredine 19. stoletja.Podstavek je žlebasto brušen s vrezano zvezdo na dnu podstavka. Kupa je zvonaste oblike krašena z medaljonom v katerem je vbrušen tempelj v Rogaški Slatini. Elipso z vbrušeno veduto krasi pas rastlinskega brušenega okrasja in napis Andenken von Sauerbrunn.Tovrstni spominki so bili namenjeni gostom zdravilišča, ki je imelo v tem času sloves enega najpomembnejših zdravilišč na našem ozemlju.

Preberi več

Katarina Celjska, marmor

 • Kulturna zgodovina
 • Plastika
Katarina Celjska, marmor, konec 18. stoletja, v. 70 cm, š. 40 cm, inv.št. P-256.Reliefni dopasni ženski portret z značilno dekoltirano obleko in s pričeško s konca 18. stoletja je bil vzidan na Starem gradu in v 19. stoletju prenesen v muzej.Napis: »CATHARINA GRÄFIN VON GEFÜRTETE CILLI 1437«Katarina je bila hči srbskega despota Jurija (Đurađa) Brankovića. Ob poroki z grofom Ulrikom II. Celjskim je s sabo pripeljala okoli 200 pravoslavnih družin in duhovnikov in je tako najzaslužnejša za začetke in širjenje pravoslavja na naših tleh.Predmet je na ogled na razstavi Grofje Celjski v Knežjem dvoru...

Preberi več

Šilce za žganje

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Šilce za žganje , brezbarvno steklo, Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 7 cm, inv. št. KZ 1841. Kozarček na nogi je iz rahlo motnega brezbarvnega stekla. Je ročno oblikovan pri peči. Podstavek in noga odebeljena, kupa ima zvonasto obliko z neenakomernim dnom. V steklu so vidni mehurčki zraka. Je tipičen glažutarski izdelek bodisi Pohorskih ali pa glažut na Celjskem v prvi polovici ali sredini 19. stoletja.

Preberi več

Vodilo za vrv

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Vodilo za vrv, zeleno steklo, Loka pri Žusmu, druga polovica 19. stoletja,višina 11 cm, inv. št. KZ 75.Vodilo za vrv je služilo so vgradili v obok nad zvonico (prostor namenjen zvonenju) zaradi zaščite vrvi za zvon. Običajno je bilo ulito v kalup. Takšna vodila še danes najdemo v nekaterih podružničnih cerkvah na Kozjanskem.

Preberi več

Kozarec

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec, brezbarvno steklo, Hrastnik, druga polovica 19. stoletja, višina 8,5 cm, inv. št. KZ 74.Kozarec je izdelan iz brezbarvnega stekla. V steklu so ohranjeni mehurčki zraka, Dno je odebeljeno in gladko, gornji rob je dooblikovan pri peči. Gre za preprosti izdelek, ki sledi trendu stekla, ki ga srečamo pri izdelavi »štefanskih« steklenic.

Preberi več

Kozarec

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec , brezbarvno steklo, Pohorje, sredina 19. stoletja, višina 13,5 cm, inv. št. KZ 61.Kozarec je iz brezbarvnega stekla z odebeljenim dnom. Osrednji del krašen z optičnim dizajnom in tremi nataljenimi ploščicami z napisom Aus Freund schaft. Gre za spominski kozarec, ki je bil darilo v znak prijateljstva.

Preberi več

Kozarec na nogi

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec na nogi, brezbarvno steklo, Jurklošter 1. polovica 19. stoletja, višina 11,5 cm, inv. št. KZ 65.Kozarec na nogi je iz brezbarvnega v kalup pihanega stekla. Noga in podstavek sta ojačana, kupa z debelostenskim steklo. Gornji rob je obrušen. Kozarec je brez okrasja in je primer steklenine, ki jo še konec 19. stoletja sledimo v prodajnih katalogih. Steklarna v Jurkloštru, ki je delovala od 1800 do 1860 je bila poznana po proizvodnji pivskega posodja, ki je izpričana še kasneje v njeni naslednici v Hrastniku.

Preberi več

Steklen vrček

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Steklen vrček, brezbarvno steklo, Avstrija (?), 2. polovica 18. stoletja, višina 17,5 cm, inv. št. KZ 1023.Vrček je primer t.i. šaljivih pivskih posod imenovanih trapilo. Vrčku je dodana votla cevka za pitje. Gornji rob je krašen z dodanim nataljenim steklenim okrasjem, ki se ponovi na delu ohranjene cevke. Ročaj je odlomljen, prav tako cevka, ki se je nadaljevala od spoja z steno vrčka. Tovrstni predmeti so bili namenjeni darilom steklarjev svojim prijateljem.

Preberi več

Šilce za žganje

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Šilce za žganje, zelenkasto steklo, 19. stoletje, višina 11,5 cm, inv. št. KZ 1007.Kozarček je izdelan iz zelenkasto obarvanega stekla. Gre za izdelek pihan v leseni kalup in dooblikovan pri peči. Podstavek rahlo odebeljen, noga in kupa preprosto oblikovana. V steklu vidni mehurčki zraka. Kozarček je bil izdelan za »domače« potrebe in zaradi kvalitete izdelave ni bil namenjen tržišču.

Preberi več

Vrček

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Vrček, brezbarvno rezano in brušeno steklo, Pohorje (?), 1856,višina 12 cm, inv. št. KZ 53.Vrček je izdelan iz brezbarvnega stekla z ročajem dodanim pri peči. Podstavek in spodnji del brušen v 8 pasov, na osrednjem, gornji rob pa krasi pas brušenega okrasja. Vrček ima monogram M. K. in datum 22. Juli 1856. Najverjetneje gre za darilo ob godu.

Preberi več