Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 209

Skledica (rekonstruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Skledica (rekonstruirana), keramika, prva polovica 15. stoletja, Knežji dvor, inv.št. KDC 53.Med obsežnim srednjeveškim keramičnim gradivom, izkopanim v Knežjem dvoru v Celju, so najdene črepinje skledice, ki ni delo domačih rok. Posodje z modrim ornamentom, ki krasi celjski primerek, so masovno izdelovali v prvi polovici 15. stoletja v okolici Valencije v Španiji. Verjetno je posodica spominek z romanja Ulrika II. Celjskega v Santiago de Compostelo leta 1430.Napis, v gotski minuskuli zapisan pozdrav Mariji: Ave Maria Gratia Plena, je delno ohranjen.

Preberi več

Pečnica (rekonstruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Pečnica (rekonstruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Knežji dvor, PMC, inv.št.: KDC 71.V ščitu je upodobljen celjski, podedovani vovbrški grb s šlemom, plaščkom in perjanico. Prazen prostor je zapolnjen z rastlinskim okrasjem.Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na območju Knežjega dvora. 

Preberi več

Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana)

 • Arheologija
 • Srednji vek
Pečnica z žovneško-celjskim grbom (rekontruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Stari grad, PMC, inv.št.: SGC 77.Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na celjskem Starem gradu in je bila del viteške peči v času poznega srednjega veka.Pečnice z grbom grofov Celjskih so bile najdene tudi v Beogradu in na madžarskih gradovih. Upodobitve grofov Celjskih na teh pečnicah odslikujejo njihove politične interese in rodbinske zveze.

Preberi več

Srebrna uhana s košarico

 • Arheologija
 • Pozna antika
V celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; višina 3,6 do 3,9 cm. Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 79); inv. št. PA-375.Uhana sta bila najdena ob glavi ženske pokopane na poznoantičnem grobišču na terasi južno od rifniške naselbine.

Preberi več

Zlata uhana s košarico

 • Arheologija
 • Pozna antika
Skoraj v celoti ohranjena uhana s košarico v obliki cvetne čaše; okras izdelan v tehniki granulacije; v sredini vsakega je z zlato žičko pritrjena miniaturna jagoda iz steklene paste; ohranjena višina 2,65 do 3,6 cm.Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 7); inv. št. PA-876. Uhana sta bila najdena ob glavi ženske pokopane na poznoantičnem grobišču na terasi južno od rifniške naselbine.

Preberi več

Langobardski lonček

 • Arheologija
 • Pozna antika
Keramičen lonček sive barve; vtisnjen okras krogov in rombov, razporejenih v viseče trikotnike; višina 10,6 cm, premer ustja 7,8 cm. Pozna antika (druga polovica 6., začetek 7. stoletja), Rifnik pri Šentjurju (grob 86); inv. št. PA-401.Pivsko posodje z žigosanim okrasom je v poznoantičnem obdobju značilno predvsem za germanske Langobarde.

Preberi več

Keramične posode

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Keramičen lonec temno sive barve; na ramenu okras štirih plitvih kanelur; premer ustja 14,6 cm.Keramična skodela sivo-rjave barve; premer ustja 14,8 cm.Keramična latvica z bradavico; temno sive barve; premer ustja 16 cm.Keramična posodica svetlo oranžne barve; premer ustja 3,9 cm.Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 11); inv. št. PR-3421, PR-3426 do PR-3428.Vse štiri keramične posode so bile najdene v enem od planih žganih grobov na grobišču pri Ratajcu leta 1976. V posodah je bila običajno hrana in pijača, ki so ju poleg osebnih predmetov pridali pokojniku kot popotnico...

Preberi več

Keramične posode

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Keramična skodelica temno oranžne barve; premer ustja 7,9 cm.Keramična skodela temno sive barve; premer ustja 12 cm.Keramična latvica temno sive barve; premer ustja 16,5 cm.Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 9); inv. št. PR-2304 do PR 2306. Vse tri keramične posode so bile najdene v enem od planih žganih grobov na grobišču pri Ratajcu leta 1976. V posodah je bila običajno hrana in pijača, ki so ju poleg osebnih predmetov pridali pokojniku kot popotnico v onstranstvo.

Preberi več

Glinena vretenca

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Neokrašena glinena vretenca bikonične oblike; premer 2,3 do 4,6 cm. Starejša železna doba (9.– 5. stoletje pr. n. š.); Rifnik – naselbina; inv. št. PR-5552, PR-5559 do PR 5564.Več kot sto podobno oblikovanih vretenc je bilo najdenih na zahodnem robu rifniške naselbine in pričajo o obstoju tekstilne obrti na Rifniku v času starejše železne dobe. Vretenca so se namreč uporabljala kot uteži pri postopku predelave volne, lanu ipd.

Preberi več

Bronasta srpa

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Bronast jezičastoročajni srp z rahlo upognjenim rezilom; rebra na ročaju in rezilu; dolžina 19,3 cm. Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Zagorje; inv. št. PR-61.Bronast jezičastoročajni srp z močno upognjenim rezilom in rebri na ročaju; dolžina 19,1 cm. Bronasta doba (13.– 12. stoletje pr. n. š.); Čreta pri Vranskem; inv. št. PR-63.Pri obeh srpih gre za del zakladnih najdb oz. depojev. Tako običajno imenujemo večje število predmetov, odkritih na enem mestu in odloženih z namenom darovanja bogovom ali skrivanja dragocenosti pred sovražnikom.

Preberi več

Sulična ost

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Bronasta sulična ost v obliki lipovega lista s tulastim nastavkom za ročaj; dolžina 23,5 cm. Bronasta doba (druga polovica 10. – 9. stoletje pr. n. š.), Rifnik pri Šentjurju, inv. št. PR-67.

Preberi več

Bronasti dleti

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Ploščato dleto s tulastim nasadiščem za ročaj; dolžina 16,6 cm. Bronasta doba (13. – 10. stoletje pr. n. š.), Rifnik pri Šentjurju; inv. št. PR-64.Dleto s polkrožnim rezilom in tulastim nasadiščem za ročaj; dolžina 16 cm. Bronasta doba (13. – 10. stoletje pr. n. š.), neznano najdišče; inv. št. PR-65.

Preberi več

Tulasta sekira

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Manjša bronasta sekira s tulastim nastavkom za ročaj in ušescem na robu; dolžina 10 cm. Starejša železna doba (konec 10. – 9. stoletje pr. n. š.), Rifnik pri Šentjurju, inv. št. PR-71.

Preberi več

Plavutasta sekira

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Bronasta sekira z visoko stoječimi plavutmi za pripenjanje na ročaj; na plavutih in na zgornjem delu rezila cik-cak vrezi v nizih; dolžina 15,5 cm. Starejša železna doba (konec 10. – 9. stoletje pr. n. š.), Griže – Sv. Lovrenc, inv. št. PR-73.Najdba izvira iz žganega groba iz ene od številnih prazgodovinskih gomil v okolici Griž.

Preberi več

Fibuli in obroček

 • Arheologija
 • Prazgodovina
V celoti ohranjena bronasta vozlasta fibula; dolžina 5,8 cm.Delno ohranjena bronasta vozlasta fibula; deformirana od ognja.Večkrat zavit bronast žičnat obroček; premer 5,1 cm.Starejša železna doba (7. stoletje pr. n. š.); Rifnik (grob 9); inv. št. PR-2318 do PR-2320.Predmeti so bili najdeni pri arheološkem izkopu dela planega žganega grobišča (pri Ratajcu) leta 1976. V veliki lončeni žari so bili poleg ženskih pridatkov in lončenega posodja najdeni še moški pridatki – orožje in igla za spenjanje obleke, kar kaže, da gre po vsej verjetnosti za dvojni pokop.

Preberi več

Tulasta sekira

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Bronasta sekira s tulastim nastavkom za ročaj in ušescem; okras plastičnih reber na tulu; dolžina 15 cm. Bronasta doba (11.–10. stoletje pr. n. š.), Celje - Polule, inv. št. PR-72.

Preberi več