Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 713

Parisova sodba, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Hans Sebald Beham, Parisova sodba,plošča nastala po 1525 (?), bakrorez, p: 5,5 cm, G/I-18.Odtis je v obliki tonda in prikazuje Parisa s tremi boginjami, med katerimi mora izbrati najlepšo. Zraven je še eno moška figura s čelado na glavi. Za zgled je služila Parisova sodba iz 1525, brata Barthela Behama a ga je Hans prekosil v oblikovnosti in v dramatičnosti podajanja.

Preberi več

Madona s hruško, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Hans Sebald Beham, Madona s hruško, originalna plošča iz 1520, bakrorez, 11,3 x 7.6 cm, G/I-17.Motiv prikazuje Marijo s hruško v roki in detetom v naročju. Marija sedi na klopci pod drevesom. Predloga je bil istoimenski, zrcalno obrnjeni list Albrechta Dürerja iz 1511. Behamov je tehnično in formalno slabši list kakor predloga.Naš primer je odtis že retuširane plošče.

Preberi več

Skopuh, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Barthel Beham, Skopuh, originalna plošča iz 1. pol. 16. stol., bakrorez, 8,1 x 5,3 cm, G/I-16.Motiv prikazuje  skopuha - moško figuro in na tleh sedečo mlado ženo z otrokom položenim na tla. V ozadju na desni je napisna plošča. Gre za odtis druge variante, na levi strani zgoraj je viden spodnji rob okvirja katerega črta je vzporedna z napisom "ECCLESIAST 6" na desni plošči.Na našem odtisu sta izredno poudarjeni mišici na ženinem levem boku, česar pri prvi varianti tega ni.

Preberi več

Zadnja večerja, lesorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Zadnja večerja, originalna plošča iz 1523, lesorez, 21 x 29,7 cm, G/I-15.Odtis se od originala loči po krožniku, ki se tukaj dotika spodnjega roba, na originalu je vmes presledek;vidna sta monogram AD in 1523 na ploščici. Papir ima vodno znamenje v obliki dvoglavega orla s krono. Motiv prikazuje zadnjo večerjo pri kateri so za dolgo mizo zbrani apostoli in Jezus.

Preberi več

Dudaš, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Dudaš, originalna plošča iz 1514, bakrorez, 11,5 x 7,3 cm, G/I-14.         Gre za odtis prve variante. Odtis je temen, vendar topel in brez prask. Upodobljen je dudaš naslonjen ob drevesno deblo. Stopali ima prekrižani.

Preberi več

Sv. Hieronim pri pisanju, lesorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Sv. Hieronim pri pisanju, originalna plošča iz 1511, lesorez, 23,6 x 16,2 cm, G/I-13.Odtis je neenakomeren,  svetlo- siv, črta srednje gube zastora je pretrgana, kakor tudi leva robna črta. Na spodnjem delu levjega gobca sta vidni dve razpoki. Papir ima vodno znamenje v obliki dvoglavega orla s krono.Motiv prikazuje sv. Hieronima v kamrici med prevajanjem Svetega pisma. Na tleh ob njem leži lev.

Preberi več

Izgon iz raja, lesorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Izgon iz raja, originalna plošča iz 1507, lesorez, 12,5 x 9,8 cm, G/I-12.Motiv prikazuje Evo in Adama, ki ju nadangel Mihael z mečem izganja iz raja. Gre za odtis druge variante, drugega stanja  plošče s spremenjeno črto na Evinem hrbtu.Naš odtis je brez teksta, je dober. Knjiga Geneze izrecno ne navaja imena angela, ki je v Gospodovem imenu izgnal grešnika iz Raja, vendar ga vsi umetniki upodabljajo kakor nadangela Mihaela.

Preberi več

Objokovanje, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Objokovanje, poznejši odtis, originalna plošča iz 1507, bakrorez, 11,4 x 7 cm, G/I-11.List je iz "Malega pasijona", ki je nastal med 1507-1511. Plošča je iz leta 1507. Naš primer je odtis tretjega stanja že izrabljene plošče.Motiv prikazuje Objokovanje. V ospredju vidimo mrtvega Kristusa, na tleh leži trnova krona, okrog njega so zbrani žalovalci. Monogram AD in 1507, levo spodaj.

Preberi več

Zavrnjena Joahimova daritev, lesorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Zavrnjena Joahimova daritev, poznejši odtis, originalna plošča 1504, lesorez, 28,9 x 21,6 cm, G/I-10.Motiv prikazuje Joahimovo daritev v templju. Na sredini je oltar, na katerem je jagnje, ki bo pravkar padlo dol. Na našem odtisu ni teksta. Papir ima vodno znamenje v obliki ščita. List je iz ciklusa "Marijino življenje".Originalna plošča je nastala 1504. Odtis pripada sedmi varianti. Plošča je bila premočno namazana, črte so kljub temu jasne.

Preberi več

Dvanajstletni Jezus v templju, lesorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Dvanajstletni Jezus v templju, odtis po 1503(?), lesorez, 29,8 x 20,9 cm, G/I-9.Motiv prikazuje majhnega Jezusa med modreci v templju. List je iz ciklusa "Marijino življenje", ki ga sestavlja dvajset listov.Originalna plošča je verjetno iz okrog 1503.

Preberi več

Sv. Evstahij ali Sv. Hubert, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Sv. Evstahij ali Sv. Hubert, odtis po 1501(?), bakrorez, 35,6 x 26 cm, G/I-8.Motiv prikazuje sv. Evstahija ali Huberta, ki je zagledal jelena z razpelom med rogovi. Originalna plošča je verjetno iz okrog 1501.Naš odtis pripada enajsti varianti. Dürer je dal naslov " Eustachius"

Preberi več

Mož bolečin, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Mož bolečin, odtis iz ok. 1600, bakrorez, 11,4 x 6,8 cm, G/I-7.Na odtisu vidimo od mrtvih vstalega Kristusa s trnovo krono na glavi. Ob njegovih nogah je lobanja, dobro so vidne rane, ki jih je utrpel med križanjem.Odtis pripada četrti varianti, plošča je bila že izrabljena. Domnevajo, da je bil monogram vstavljen kasneje.

Preberi več

Kmečki par, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Kmečki par, odtis iz ok. 1600, bakrorez, 10,5 x 7,3 cm, G/I-6.Originalna plošča je verjetno iz let 1497/98. Na odtisu vidimo kmeta, ki z zamahovanjem roke nekaj goreče razlaga svoji spremljevalki.Odtis je šesta varianta, verjetno iz okoli leta 1600.

Preberi več

Samson se bojuje z levom, lesorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Albrecht Dürer, Samson se bojuje z levom, odtis po 1600, lesorez,  39 x 28,5 cm, G/I-4.             Odtis je nastal po 1600, po originalni plošči, ki jo je Dürer izdelal med 1496 in 1497. Motiv prikazuje boj Samsona z levom, na nebu vidimo upodobljene ptice. Gre za odtis sedme variante in je neenakomeren. V primerjavi z zgodnejšimi odtisi je vidno, da je plošča na več mestih poškodovana. 

Preberi več

Sveti Anton, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Martin Schongauer, Sveti Anton, 2. pol. 15. stol. (?), bakrorez, 9,1x6,1 cm, G/I-2.         Motiv prikazuje Sv. Antona z živaljo. Odtis je kopija neznanega mojstra, ki je signiran s Schongaverjevim monogramom. Je zrcalno obrnjen v primerjavi z originalom tudi pri monogramu M+S, je S zrcalno obrnjen. Tudi napisa Sanctus Antonius na originalu ni.

Preberi več

Polaganje v grob, bakrorez

 • Umetnostna zgodovina
 • Grafike
Martin Schongauer, Polaganje v grob, 2.pol. 15. stol., bakrorez, 18,8 x 11,9 cm, G/I-1. Motiv prikazuje skupino užaloščenih žena in mož, ki polagajo mrtvega Kristusa v grob. Odtis eden je izmed dvanajstih listov Pasijona, ki slovi kot umetnikova najboljša stvaritev.

Preberi več