Number of displayed items: 8

Jurklošter, bakrorez

 • Art history
 • Graphics
Jurklošter, samostan kartuzijanov; Georg Vischer, 1681, bakrorez, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. G/VI-16.Kartuzija Jurklošter sodi med zgodnejše kartuzije v srednjeevropskem prostoru, saj jo je že okoli leta 1170 ustanovil krški škof Henrik. V njem se je naselil moški kontemplativni red – kartuzijanci (Ocart(h) – Ordo Cart(h)usiensis).Leta 1199 so razpustili redovno hišo, ki jo je leta 1209 ponovno obnovil deželni knez Leopold VI. Babenberški. Cerkev je bila posvečena leta 1227.Med znanimi menihi iz te kartuzije naj omenimo Odona iz Novare (prior 1189/91), Mihaela iz Prage (prior 1391–1401)...

Read more

Razglednica - Zakladnica Shōsō-in

 • Ethnology
 • Collection of postcards from Alma M. Karlin
Zakladnica Shōsō-in se nahaja na območju templja Todaiji, v mestu Nara. Tam so med drugim shranjene dragocenosti cesarja Shōmuja (701-756).  Večji del zbirke razglednic Alme M. Karlin (1889-1950), pisateljice, novinarke, popotnice, ljubiteljske raziskovalke in teozofinje, je nastal med njenim potovanjem okrog sveta, v letih 1919-1927. Alma M. Karlin sodi med največje svetovne popotnike vseh časov; potovala je sama, neprekinjeno osem let in se v tem času preživljala s svojim delom.Karlinova je med potovanjem obiskala tudi Japonsko, ki jo je povsem prevzela. Zapisala je, da se je približala japo...

Read more

Vrček

 • Cultural history
 • Spodnjesavinjska ceramics
Vrček; bela prst, glazura, relief, brez signature, vrezan X, zadnja tretjina 19. stoletja, višina 14 cm, inv. št. K – 1966. Podobno kot pri ročki pod inv. št. K – 1515 je oblikovalec uporabil za motiv hmeljsko trto s kobulami. Zaradi prozorne glazure motiv ni prišel do izraza.

Read more

Posoda z navojnim pokrovom

 • Cultural history
 • Cultural history - art craft
Posoda z navojnim pokrovom, kositer, dat. 1772,  v. 17,5 cm, inv. št. KZ/1157. Šeststrana posoda z navojnim pokrovom je ena lepših v Pokrajinskem muzeju Celje. Vsaka stranica je bogato okrašena z rokokojsko rastlinsko ornamentiko in vsaka stranica na drug način. Na eni stranici so v pletenem vencu s pentljo začetnice lastnika čutare in letnica izdelave 1772.Pri navojnih posodah oblikovno prevladujejo šestrane, pogosto tudi štiri in osemstrane ali okrogle. V posodah so shranjevali mleko, vino, mošt ter drugo tekočino, katere so delavci ali kmete vzeli s sabo na delo. V cerkvah so jih uporabljal...

Read more

This is new english item!

 • Ethnology
 • Collection of items from Asia and South America

Testni english item

 • Ethnology
 • The collection of regional folklore
this is test english item

Read more

Silc for firing

 • Cultural history
 • Glass
Silc for the firing is simple glažutarski product of blown glass in a wooden mold. The base is thickened, cylindrical foot and smooth the stack has the shape of a bell. The bottom of the cups is slightly expanded in the form of a bead, while the central part of the loads of a bell-shaped. Glass is not cemented, the upper edge is rounded. Colour glass shows a classic color "forest" of glass, as was manufactured glassworks in our area. Greenish color of the glass is due to the presence of metal, in particular iron oxides in the raw materials. The glass has no decoration. Such glassware was mostl...

Read more