CELJSKI STROP S KULTURNOZGODOVINSKO RAZSTAVO - javna vodstva

07.07.2019 11:00

Vabimo vas, da se nam pridružite na javnih vodstvih po Celjskem stropu in kulturnozgodovinski razstavi v Stari grofiji.

Celjska Grofija in njen znameniti Celjski strop že dolgo veljata za enega naših osrednjih umetnostnih spomenikov 17. stoletja.
Stalna kulturnozgodovinska razstava, ki je na ogled v prvem nadstropju Stare grofije, je urejena po obdobjih in obsega čas od 12. do začetka 20. stoletja.
Razstavljeni eksponati so po umetniški vrednosti različne kvalitete, nekaj pa je resnično pravih redkosti. Ponazarjajo nam bivalno kulturo nekdanjih plemiških, cerkvenih in meščanskih krogov v Celju in okolici ter umetnostne, obrtne in industrijske dejavnosti na Celjskem.

 

MAJ

JUNIJ

JULIJ

AVGUST

Nedelja,

19. maj 2019

ob 11.00

/

 

Nedelja,

7. julij 2019

ob 11.00

Nedelja,

18. avgust 2019

ob 11.00

 

Vstopnina: 4€

Prosimo, da svoj obisk najavite na: muzej@pokmuz-ce.si ali 03/4280 962.