ERASMUS+ projekt Odkrivanje preteklosti za danes in jutri

01.01.2021

Pokrajinski muzej Celje je v letu 2020 uspešno pridobil evropska sredstva na razpisu ERASMUS+ Učna mobilnost posameznikov, za projekt Odkrivanje preteklosti za danes in jutri. 

Projekt je usmerjen v izobraževanje odraslih s pridobivanjem novih znanj in spretnosti ter krepitvi sodelovanja in izmenjave s partnerskimi državami v EU in izven.

V projekt so vključeni partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Avstrije. V partnerstvu z občino Breže v Avstriji, muzejem Veliki Tabor na Hrvaškem in Občino Smederevo v Srbiji se bodo zaposleni izobraževali na področju promocije srednjega veka. Ob obisku partnerjev bodo pridobivali nove kompetence pri tem, kako partnerji nagovarjajo širšo javnost pri promociji njihovih tradicionalnih srednjeveških prireditev. Poleg tega bodo pridobivali nova znanja na področju komunikacijskih veščin in rabe tujih jezikov.

V Brežah bodo spoznali projekt gradnje srednjeveškega gradu s pomočjo starih gradbenih metod in njih promocijo. V muzeju Veliki Tabor v Desiniču se bodo seznanili s promocijskimi zgodbami vezanimi na skupno Veroniko Deseniško. V Smederevu, kjer prirejajo enega največjih srednjeveški viteških turnirjev na Balkanu pa bodo spoznavali, na kakšen način deluje srednjeveški viteški tabor in kako dogodek promovirajo v tujini.

Za lokalno javnost smo v sklopu projekta pripravili predavanje na temo Hrana od poznega srednjega veka do 18. stoletja (Knežji dvor, 18.11.2021).

Od epidemioloških razmer bo odvisno na kakšen način bomo projekt predstavili, virtualno ali resnično, tudi z manjšimi degustacijami. Projekt naj bi se zaključi v marcu 2022.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.