MUZEJ ODPRT - Muzej je ponovno odprt za vse obiskovalce

04.05.2020

Pokrajinski muzej Celje 

bo s torkom, 5. majem 2020 

ponovno odprt za obiskovalce.

 

Obiskovalce prosimo, da ob obisku Pokrajinskega muzeja Celje upoštevajo 
naslednja navodila:

- V muzej prihajajte zdravi brez bolezenskih znakov.
- Bodite pozorni na higieno rok in kašlja, ob vhodu si razkužite roke.
- V vseh prostorih je obvezna uporaba lastne zaščitne maske.
- Upoštevajte obvezno smer gibanja po razstavnih prostorih.
- Upoštevajte predpisano medsebojno razdaljo (min. 2 m).
- Listanje publikacij in fizični pregled muzejskih replik v       muzejski trgovini ni dovoljeno.

V primeru, da bo obiskovalcev več kot 30 se bo določil interval vstopanja v muzej.

Pokrajinski muzej Celje