STEKLO NA CELJSKEM OD 18. STOLETJA DO DANES - voden ogled

16.06.2018 20:00

Na Poletno muzejsko noč vas vabimo na brezplačen voden ogled razstave Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes, ki je prva pregledna razstava s katero odstiramo zgodovino steklarstva v naših krajih. 

Prikazan je razvoj steklarstva od prvih glažut do sodobnih steklarn. Razstava bo na ogled v pritličju Stare grofije do oktobra 2018.

Po razstavi bo vodil avtor razstave Jože Rataj.

 

Vstop prost!

 

Sponzorji razstave:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

     Steklarna Rogaška, d.o.o. 

Zavarovalnica Triglav, d.d. Steklarna Rogaska