Predavanje Tacitova Germanija kot navdih nacistični ideologiji 20. stoletja.

28.01.2019 18:00

Vabimo vas na predavanje 

doc. ddr. Verena Vidrih Perko z naslovom

 

Tacitova Germanija kot navdih nacistični ideologiji 20. stoletja,

ki bo v ponedeljek, 28. januarja 2019 ob 18. uri

v dvorani Barbare Celjske v Knežjem dvoru.

 

 

Publij Kornelij Tacit, rimski zgodovinar,  je avtor znamenitega dela GERMANIJA - De origine et situ Germanorum.  Delo, v katerem je avtor pretirano  idealiziral Germane, je v 19. stoletju sprožilo romantične ideje o pangermanstvu. Po ustanovitvi nemške države se na pangermanstvo cepijo nacionalne ideje in Tacitova Germanija postane v 20. stoletju BIBLIJA nacistične ideologije in njene sprevržene politike končne rešitve.

Verena Vidrih Perko je doktorica arheologije in muzeologije.

 

Več o predavateljici:

doc. ddr. Verena Vidrih Perko

IZOBRAZBA IN NAZIV: doktorica arheologije, doktorica muzeologije, publicistka, pesnica, muzejska svetnica Gorenjskega muzeja

Verena Perko (1952), publicistka in pesnica, arheologinja z doktoratom znanosti s področja rimskodobne arheologije, ki ga je zagovarjala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kasneje se je izobraževala s področja muzeologije na Icomovih poletnih šolah Masarykove univerze v Brnu. S prestižno štipendijo Paula Gettyja v Los Angelesu je svoje znanje dopolnjevala na East England University v Norwichu in na strokovnem študijskem bivanju v New Yorku, Los Angelesu, Bostonu, Filadelfiji in drugje na univerzah in v muzejih ZDA. Izobraževanje iz muzeologije je dopolnila z doktoratom pri prof. T. Šoli na Univerzi v Zagrebu.
Kot mlada raziskovalka s stažem v Mestnem muzeju v Ljubljani je postala zunanja sodelavka na Arheološkem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani, kasneje je delo nadaljevala v Gorenjskem muzeju v Kranju, kjer je avtorica in vodja več stalnih in občasnih postavitev. Je pobudnica in soustanoviteljica študija doktorskega heritologije na Univerzi v Ljubljani, je nosilka predmeta muzeologija in docentka za rimsko arheologijo.
Aktivno sodeluje pri programih stalnega izobraževanja za slovenske muzealce. Je članica več slovenskih strokovnih in znanstvenih mednarodnih društev kot so Icofom (International Committee for Musology), Icomoss, INTERPRETEUROPE (International Association for Heritage Interpretation) in mednarodnega društva za preučevanje rimskodobne keramike RCRF s sedežem v Švici. Je recenzentka in sourednica nekaterih slovenskih in tujih strokovnih in znanstvenih revij.