Programi za šole

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE ZA OŠ 2021/2022

Med viri in literaturo za državno tekmovanje s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda OŠ v šolskem letu 2021/2022 na temo »Rimski vsakdan na slovenskih tleh« je predpisano tudi poglavje iz strokovne monografije MUNICIPIUM CLAUDIUM CELEIA, izdajatelj Pokrajinski muzej Celje (2020) – Življenje v mestu, str. 56 do 83 .

 

 -----------------

 

PEDAGOŠKI PROGRAMI ZA ŠOLE 

Pokrajinski muzej Celje vsako leto obišče veliko osnovnošolskih in srednješolski skupin, zato smo pripravili posebne programe, ki so namenjeni šolski mladini.