Razstavišča

STARA GROFIJA

Muzejski trg 1, Celje +386 (0)3 42 80 962 +386 (0)31 612 618 muzej@pokmuz-ce.si

Pokrajinski muzej Celje del svojih zbirk predstavlja v stavbi, ki je obiskovalcem znana pod imenom Stara grofija. S svojo mogočno, enovito južno fasado gleda na Savinjsko nabrežje in dominira v južni veduti mesta.

Staro grofijo so gradili v letih po 1580 grofje Thurn - Valsassina. Njihovo lastništvo izkazuje družinski grb na fasadi. V letih 1622 – 1640 so ji prizidali še arkadne hodnike in ogradili dvorišče. Dvorec je ostal v posesti grofov Thurn -Valsassina do leta 1869, ko ga je mestna občina kupila na dražbi.

V adaptirani stavbi si je prostore uredilo mestno osnovno šolstvo, po letu 1914 pa se je vanjo preselilo okrožno sodišče. Šele po drugi svetovni vojni so Stari grofiji namenili ustreznejšo vsebino.

Med obnovitvenimi deli so se počasi izluščili kakovostni elementi iz njene stavbne zgodovine. Odkrite so bile stenske slikarije in izvirni profilirani leseni stropovi. Prostori so bili restavrirani in obnovljeni za muzejske potrebe. Pozno renesančna stavba je z novo muzejsko vsebino, s predstavitvijo kulturnozgodovinskih predmetov iz Celja in okolice, zaživela novo življenje.

Razstavišča

V Stari grofiji so na ogled naslednje stalne razstave:

Kulturnozgodovinska razstava s Celjskim stropom

Od gotike do historizma po korakih (prilagojeno za obiskovalce z okvaro vida)

Alma M. Karlin Poti

Lapidarij (trenutno zaprt, zaradi priprave novega razstavišča pod Muzejskim trgom)

 

33

Dostopnost: Stara grofija: Pokrajinski muzej Celje - Brez ovir 

KNEŽJI DVOR

Trg celjskih knezov 8, Celje +386 (0)3 42 80 940 +386 (0)31699 962 muzej@pokmuz-ce.si

Grofje Celjski so Knežji dvor gradili več desetletij (14./15. stoletje), saj so ga nenehno širili in dograjevali. Osrednji del dvora je oblikoval palacij, pozidan na trapezasti osnovi v višino dveh nadstropij z dvema viteškima dvoranama. Ne severni strani je zunanji hodnik povezoval palacij s stolpoma. V stolpu nad vodnim jarkom je bila pozidana grofova soba, nad njo pa je bila urejena kapela. Ohranjeni elementi kažejo na to, da je bil dvorec izjemna ambiciozna plemiška arhitektura, ki ga je gradila celjska stavbarska delavnica pod vodstvom stavbnega mojstra Hansa Melfrida.

 

Razstavišča

Po izumrtju Celjskih je bil v poslopju od 15. stoletja dalje vicedomski urad, sredi 18. stoletja pa so ga preuredili v vojašnico. Stavba kakršno poznamo danes je doživela veliko sprememb, najbolj korenite v času cesarice Marije Terezije 

Dne 15.4.2009 je Mestna občina Celje skupaj s Pokrajinskim muzejem Celje v Knežjem dvoru odprla arheološko razstavišče CELEIA -  mesto pod mestom. V njem je mogoče občudovati ostanke rimske Celeje "in situ". Sprehodite se lahko med starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini mesta.

Danes si v Knežjem dvoru lahko ogledate 3 stalne razstave: 

Od šivanke do zvezd (prazgodovina)

Celeia - mesto pod mestom

Grofje Celjski

 

Knezji dvor foto Bojan Plevcak3

 

Dostopnost: Pokrajinski muzej Celje: zakladnica mesta - Brez ovir