Varstvo osebnih podatkov

1. OSNOVNI IN KONTAKTNI PODATKI

Podatki upravljavca podatkov:

Naziv:

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

Naslov, pošta in kraj:

Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje

Matična številka:

5051819000

Identifikacijska številka: 

94566895 (nismo zavezanec za DDV)

Odgovorna oseba:

Stane Rozman, direktor

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO - Data Protection Officer):

Ime in priimek:

NATAŠA ŽMAHER

Delovno mesto:

poslovni sekretar

E-poštni naslov:

info@pokmuz-ce.si

Telefonska številka: 

03 428 09 50

 

2. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Pokrajinskega muzeja Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje (v nadaljevanju: PMC) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

 

V Politiki so skladno z veljavno zakonodajo (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES), zajete naslednje informacije:

  • kontaktne informacije PMC in kontaktne informacije v zvezi z varstvom podatkov;

  • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno z morebitnim profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov;

  • morebitno posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;

  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;

  • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;

  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

NAMENI, PODLAGE IN VRSTE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

PMC izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanj kot upravljavca osebnih podatkov. 

PMC na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

- za namene pošiljanja e-novic, vabil na razstave in programe muzeja po elektronski pošti: ime in priimek ter elektronski naslov.

 

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEB IN V TRETJE DRŽAVE

PMC se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo predajal tretjim oseb ali jih  posredoval v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora). Hranil jih bo na območju Republike Slovenije.

 

ČAS HRAMBE POSAMEZNIH VRST OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve oziroma soglasja, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev/soglasje kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Pokrajinski muzej Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, preko elektronske pošte info@pokmuz-ce.si ali telefona 03 428 09 50.

Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.