Zgodovina

Pokrajinski muzej Celje je kulturna ustanova, ki evidentira, zbira, varuje, raziskuje in prezentira kulturno dediščino Celja in celjske regije za časovna obdobja od prazgodovine do 1. svetovne vojne.

V drugi polovici 19. stoletja je zavest o pomenu kulturne dediščine za podobo mesta Celja porasla. Osveščeni posamezniki so želeli preprečiti odtekanje številnih, zlasti arheoloških eksponatov v graški Joanneum, osrednjo kulturno ustanovo na tedanjem Štajerskem. 1. maja 1882 so v Celju odprli Mestni muzej Celje, ki je do leta 1946 deloval pod okriljem Muzejskega društva Celje.

Poleg lapidarija z antičnimi arheološkimi najdbami je imel muzej še prirodoslovni oddelek in zgodovinski oddelek, razdeljen na tri pododdelke z eksponati iz predrimskega obdobja, rimskega obdobja in obdobja iz srednjega in novega veka. Povsem sodoben je bil tretji oddelek z zbirko sočasnih industrijskih izdelkov. Prvi vodnik po zbirkah Mestnega muzeja Celje je izšel leta 1889.

Prva svetovna vojna in prehod iz Habsburške monarhije v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Jugoslavijo) sta delo muzeja začasno zavrli. Obnovljene zbirke so bile odprte za javnost leta 1925. Obdobje med obema vojnama so zaznamovale arheološke najdbe Srečka Brodarja iz Potočke zijalke, ki pa so bile v veliki meri uničene med bombnim napadom v času druge svetovne vojne.

Leta 1946 je Mestni muzej Celje postal profesionalna institucija. Muzej so premestili v Staro grofijo. Strokovno usposobljeno osebje in novi razstavni prostori so omogočili, da je mestni muzej prerasel v kompleksno regionalno muzejsko inštitucijo in se leta 1966 utemeljeno preimenoval v Pokrajinski muzej Celje.

Iz oddelka Narodnoosvobodilne fronte, ki je deloval v okrilju Mestnega muzeja Celje, se je leta 1963 osamosvojil Muzej revolucije Celje (danes Muzej novejše zgodovine Celje). Arhivsko gradivo, ki se je tudi hranilo v okviru muzeja, pa je prešlo v leta 1957 ustanovljen Zgodovinski arhiv Celje.

140 let obstoja muzeja v Celju, obletnica, ki jo naš muzej praznuje v letu 2022, zaznamuje, razen kratkih obdobij stagnacije, kontinuirana rast in napredovanje. V tem letu je bila zaključena III. faza obnove Knežjega dvora, kjer ima muzej dve novi stalni postavitvi: in situ arheološko razstavišče Celeia - mesto pod mestom in razstavo Grofje Celjski. Danes lahko Pokrajinski muzej Celje ponudi obiskovalcu vsestranski vpogled v kulturno dediščino celjske regije na več kot 3.000 m² razstavne površine in na 10 lokacijah izven Celja.