Knjižne novosti

Ena izmed osnovnih nalog Pokrajinskega muzeja Celje je tudi izdajanje publikacij, saj preko izdaj zanimivih knjižnih del seznanjamo strokovno in laično javnost o našem delu, raziskovanju, zgodovini, varovanju in ohranjanju kulturne dediščine. Zbirka izdanih del je številčna, raznolika in zanimiva za širok krog bralcev.

V zbirki Starožitnosti je izšlo veliko strokovnih del povezanih z raziskovanjem in prezentacijo lokalne zgodovine (Žovneški postanejo grofje Celjski, dr. Juro Hrašovec, Grofje in knezi Celjski, Barbara Celjska, Ana Celjska, Kolumbova hči (Alma M. Karlin), Municipium Claudimu Celeia,…) priložnostno izdajamo tudi znanstvena dela (Vivas Felix Celeia, Potočka zijavka, Neskončno potovanje Alme M. Karlin,…), monografije (Celeia Cilli Celje, Celje-fotozgodba izpod neba,...), kataloge razstav (Obtežilniki, Prevzeto v zaščito, Čast in slava, Azija me je povsem uročila, Steklo na Celjskem, Iz vojne v novo državo, …), promocijske brošure (Top 10 Pokrajinskega muzeja Celje) in knjige za otroke (Ouš in Zija - s pobarvanko). 

Več o publikacijah Pokrajinskega muzej Celje.

 

Knjižne novosti 2023 

NASLOVNICA Obtezilniki Naslovna2 Naslovnica CCC 2023 Franjo Felicijan katalog

Knjižne novosti 2022 

 pokmuz 2022 pogrofovljenje knjiga naslovnica2 

Knjižne novosti 2021 

KATALOG NASLOVNICA Dr. Juro Hrasovec katalog naslovna

Knjižne novosti 2020 

naslovna alma naslovnica 11