Zaposleni

Direktor

Stane Rozman

profesor zgodovine in sociologije

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Pomočnica direktorja za finančne zadeve

Katja Godec

univ. dipl. ekonomist, računovodja

Telefon: +386 (0)3 428 09 52

Skupne službe muzeja

Nataša Žmaher

prof. biologije in geografije, poslovna sekretarka

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Marjana Povalej

prodajalec, ekonom

Telefon: +386 (0)3 428 09 50

Matjaž Ernecl

gradbeni tehnik,muzejski vodnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Najava obiska in pedagoška dejavnost

Rada Hriberšek

prof. zgodovine in slovenskega jezika, andragog pedagog

Telefon: +386 (0)3 428 09 62

Oddelek za arheologijo

dr. Jure Krajšek

univ. dipl. arheolog, kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 63

Bernarda Golubič

inž. strojništva, višja muzejska sodelavka

Telefon: +386 (0)3 428 09 69

dr. Maja Bausovac

univ. dipl. arheolog, kustos

Telefon: +386 (0)51 616 431

Nina Sovdat

univ. dipl. arheolog, muzejski informator

Telefon: +386 (0)51 616 432

Faruk Pašić

gostinski tehnik, muzejski vodnik

Telefon: +386 (0)51 616 432

Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost

mag. Rolanda Fugger Germadnik

prof.zgodovine, muzejska svetnica

Telefon: +386 (0)3 428 09 56

Jože Rataj

univ. dipl. zgodovinar, muzejski svetovalec

Telefon: +386 (0)3 428 09 64

mag. Damir Žerič

univ. dipl. zgodovinar, kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 60

Oddelek za umetnostno zgodovino

Aleš Stopar

univ. dipl. umetnostni zgodovinar, kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 58

Gabrijela Kovačič

univ. dipl. umetnostni zgodovinar, kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 60

Oddelek za etnologijo

Barbara Trnovec

univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, kustos

Telefon: +386 (0)3 428 09 65

Oddelek za restavriranje in konzerviranje

Jasna Radšel

akad. slikarka, višji konzervator restavrator

Telefon: +386 (0)3 428 09 40

Nada Šmid

metalurški tehnik,samostojni konzervatorsko restavratorski tehnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Helena Zorenč

industrijski oblikovalec, samostojni konzervatorsko restavratorski tehnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Verica Zorko

poslovni sekretar VI, višji konzervatorsko restavratorski sodelavec

Telefon: +386 (0)3 428 09 72

Emil Oražem

keramik in industrijski oblikovalec, samostojni konzervatorsko restavratorski tehnik

Telefon: +386 (0)3 428 09 72