Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 1137

Svetnik - papež

 • Umetnostna zgodovina
 • Plastika
Svetnik-papež, Ferdinand Gallo(?), 1770/80, les, belo polihromiran, v. 125 cm, inv. št. P-110. Svetnik stoji na nizkem podstavku, hrbtna stran kipa je izdolbena, odet je v papeška oblačila in na glavi nosi papeško krono. Glede na postavitev rok sklepamo, da je nekoč držal knjigo in papeško palico, ki pa sta izgubljeni. Njegovo oblačilo je obrobljeno s poudarjeno čipko, plašč pa mu razvihrano pada preko ramen in se pri nogah priviha. Njegove obrazne poteze so zaznamovane z nakazanimi gubami, daljša brada pa je pramenasto vzvalovljena.

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, 1857, bron, pr. 66 mm, signatura C.RADNITZKY, PMC, inv. št. P-217. Medalja je bila izdelana ob 50-letnici ustanovitve Kmetijske družbe na Dunaju.Na averzu je v sredinskem polju motiv mladeniča in domačih živali.Na reverzu je v sredinskem polju, znotraj stiliziranega venca, napis FÜNFZIG /JÄHRIGE / JUBELFEIER / 1857.Ob zunanjem robu je napis K. K. LANDWIRTSCHAFTS GESELLSCHAFT IN WIEN.

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, 1855, bron, pr. 29 mm, PMC, inv. št. KZ-1903. Medalja je bila izdelana v spomin na Svetovno razstavo v Parizu leta 1855. Na averzu je v levem profilu upodobljen cesar Napoleon III. Na reverzu je upodobljena sedeča ženska s krono na glavi. 

Preberi več

Aplike v obliki črk

 • Arheologija
 • Antika
Vlite bronaste aplike v obliki črt E, E, F (?) in I s po dvema kratkima trnoma za pritrjanje na zadnji strani; višina: 2,6 do 3,0 cm. Rimska doba (2.- 3. stoletje), Celje – Breg (struga Savinje), inv. št. R-25797, R-25823, R-25846, R- 25906. Aplike v obliki črk so bile pritrjene na pasove, običajno v zaporedju VTERE FELIX oz. Nosi srečno. Tovrstni napisi se pojavljajo predvsem na najdiščih v nekdanjem vzhodnem delu rimskega imperija in so zelo verjetno vezani na vojsko – nosili naj bi jih tako pripadniki legij kot pomožnih enot. Celjski primerki niso del istega, ampak štirih različnih kompleto...

Preberi več

Svinčena ploščica

 • Arheologija
 • Antika
Pravokotna svinčena ploščica z okroglo predrtino in vpraskanim napisom PAPIRI; dolžina: 5,3 cm. Rimska doba, Celje – Breg (struga Savinje), inv. št. R-25870. Ploščica z vpraskanimi napisi v rimski kurzivni pisavi je nekoč služila za označevanje različnega trgovskega blaga – tekstila, kovaških izdelkov, prehrambenih proizvodov ipd. Pogosto težko berljivi napisi običajno vsebujejo podatke o blagu – vrsti, teži, ceni ipd., včasih tudi osebno ime (proizvajalca ali naročnika).V Pokrajinskem muzeju Celje hranimo več primerkov, ki so bili najdeni na različnih delih mesta, na podlagi pisave pa jih lah...

Preberi več

Nogice posod

 • Arheologija
 • Antika
Vlite bronaste nogice peltaste oblike, dolžina: 1,7 cm do 5,1 cm. Rimska doba, Celje – Breg (struga Savinje), Gubčeva ulica, inv. št. R-2464, R-8412, R-19397, R-22668, R-22669, R-22673, R-22720, R-22899, R-23180.

Preberi več

Ataši v obliki lista

 • Arheologija
 • Antika
Dve bronasti ataši v obliki lista, z votlim nastavkom za ročaj; višina: 6,0 cm. Rimska doba, Celje – Breg (struga Savinje), inv. št. R-23263, R-25830.Okrašeni ataši sta del ročaja bronaste posode.

Preberi več

Steklena pištola

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Pištola; brezbarvno  prozorno steklo, Steklarna Hrastni, dolžina 23 cm, inv. št. KZS 300. Spada v skupino predmetov imenovanih bilikum. Predmeti  so bolj šaljive narave in so jih steklarji običajno izdelovali iz preostanka steklene mase  ter jih uporabili za darila ob godu ali drugih priložnostih.Izdelki so prosto pihani, krasili so jih z dodajanjem stekla pri peči. Običajno so jih uporabljali za žganje. Po ohranjenih podatkih so jih izdelovali v steklarnah v Osredku na Hrvaškem in v Steklarni Hrastnik, zagotovo pa so jih izdelovali tudi v drugih steklarnah.Naša, muzejska, je bila narejena v  ...

Preberi več

Črnilnik

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Črnilnik; brezbarvno steklo, višina 11,4 cm, premer podstavka 6,1 cm, inv. št. KZS 717. Črnilnik je pihan v kalup in dooblikovan pri peči. Dno je malo odebeljeno. Zamašek je stiskan v kalup in se tesno prilega v vrat posode za črnilo.Tovrstne predmete so izdelovali v steklarni v Josipdolu na Pohorju, ki slovi po tem, da je kot zadnja klasična pohorska glažuta ugasnila peči leta 1909.Leta 1870 je bil direktor  Jožef Luhn  iz Lisc pri Celju, ki je po dobrih dveh desetletjih steklarno vzel v najem do leta 1896. Na Luhnovi domačiji smo v muzeju pridobili nekaj steklenih izdelkov Josipdolske stekla...

Preberi več

Brezmadežna

 • Umetnostna zgodovina
 • Plastika
Brezmadežna, Ferdinand Gallo(?), 1770/80, les, zeleno polihromiran, v. 115 cm, inv.št. P-115-Z. Upodobljena je Marija Brezmadežna, ki stoji na zemeljski obli. Z nogami tepta kačo, ki v gobcu drži jabolko. Kar simbolizira zmago dobrega nad zlom.Marijina figura je oblečena v oblačilo, ki se mehko pada v razgibanih gubah, ki se ob strani vihajo. Glavo in pogled zamaknjeno usmerja v nebo, poškodovani roki pa je imela sklenjeni v molitev. 

Preberi več

Trnki

 • Arheologija
 • Antika
Trije bronasti trnki; velikost: 2,5 do 12,0 cm. Rimska doba (?), Celje – Breg (struga Savinje), inv. št. R-9107, R-22648, R-22717. V strugi Savinje in v njeni neposredni bližini so bili najdeni številni pripomočki za lovljenje rib – med drugim trnki različne velikosti.Ker se skozi čas niso veliko spreminjali, jih je skoraj nemogoče natančneje časovno opredeliti.

Preberi več

Spominska medalja - Adelajda Avstrijska

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, bron, pr. 29 mm, 1855, PMC, inv. št. P-233. Medalja je bila izdelana v spomin na Adelajdo Avstrijsko, ki je v levem profilu upodobljena na averzu.Adelajda (umrla 20. januarja 1855), je bila žena Viktorja Emmanuela II., kralja Sardinije in od leta 1861 prvega kralja združene Italije.Ob zunanjem robu je napis MARIA ADELAIDE. Na reverzu je upodobljen motiv Adelajde Avstrijske, ki leti proti nebu, ob spodnjem robu je izpisan datum 20. GENNAJO 1855.

Preberi več

kozarček na nogi

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarček na nogi; zelenkasto prozorno steklo, Rakovec(), 2. polovica 19. stol., višina 10,2 cm, premer zgoraj 5,6 cm, pridobljen 2007 v Oplotnici, inv. št. KZS 726.  Steklo je pihano v kalup in dooblikovano pri peči. Podstavek je dodan v vročem stanju pri peči. Noga kozarca je gladka in prehaja v kupo zvonaste oblike. Zgornji del kupe krasi pas drsanega okrasja, ki spominja na brušenje. Kozarec ni cementiran in je podoben kozarcu za Sherry. Barva stekla spominja na klasične izdelke glažut s preprosto obdelavo in okrasjem. Glede na kraj pridobitve bi lahko bil izdelan v steklarni v Oplotnici,...

Preberi več

Sveti Rok

 • Umetnostna zgodovina
 • Plastika
Sv. Rok, Ferdinand Gallo(?), 1770/80, les, belo polihromiran, v. 87 cm, inv.št. P-116. Kip prikazuje sv. Roka s psičkom ob desni nogi. Hrbet figure je izdolben. Svetnik ima shematično oblikovano brado in lase, oblečen je v popotno oblačilo, na katerem sta pripeti školjki kot simbol romanja, v levici je nekoč držal popotno palico, ki danes manjka.Za pasom ima čutarico, z desno roko dviguje oblačilo nad pokrčenim kolenom in tako razkriva okuženo rano, saj je zavetnik proti kugi. Ko je namreč zbolel za kugo, se je umaknil v osamo, kamor mu je pes prinašal kruh, zato je postal tudi eden od zavetni...

Preberi več

Fibula konjiček

 • Arheologija
 • Antika
Vlita bronasta fibula v obliki stiliziranega konjička; dolžina: 3,6 cm. Rimska doba, Celje, inv. št. PR-508.

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, srebro, 1854, signatura K. LANGE, PMC, inv. št. P-216. Medalja je bila izdelana v spomin na poroko Franca Jožefa in Elizabete Bavarske leta 1854.Na averzu sta v desnem profilu upodobljena Franc Jožef in Elizabeta Bavarska.Na reverzu je upodobljen motiv poroke, na spodnjem odrezku je izpisan datum poroke D. XXIIII APRIL. / MDCCCLIIII.

Preberi več