Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 321

Bronaste jagode

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Štiri okrogle bronaste jagode z ušescem; premer: 0,8 do 0,9 cm. Mlajša železna doba, Celje – struga Savinje; inv. št. R-3008, R-11610, R-22771, R-22772. 

Preberi več

Križna obročka

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Dva bronasta obročka s po štirimi kroglastimi izrastki; premer: 2,6 do 3,7 cm. Mlajša železna doba, Celje – struga Savinje; inv. št. R-9034, R-9035. Križna obročka sta sestavna dela konjske opreme (brzd).

Preberi več

Ploščati gumbi

 • Arheologija
 • Prazgodovina
Trije ploščati okrogli bronasti gumbi z mrežasto okrašeno bradavico; premer: 1,8 do 2,7 cm. Mlajša železna doba, Celje – struga Savinje; inv. št. R-3797, R-21780, R-21781.

Preberi več

Stopalo kipa

 • Arheologija
 • Antika
Odlomek bronastega stopala; ohranjena dolžina: 26,5 cm. Rimska doba, Celje – Muzejski trg, inv. št. R-26197. Odlomek predstavlja del bronastega kipa v nadnaravni velikosti, ki je nekoč krasil rimsko mesto. 

Preberi več

Del kopita

 • Arheologija
 • Antika
Del bronastega kopita; ohranjena višina: 6,8 cm. Rimska doba, Celje – Trg celjskih knezov, inv. št. R-253. Odlomek konjskega kopita je del večjega bronastega kipa konjenika, ki je nekoč krasil forum.

Preberi več

Pečatna oljenka

 • Arheologija
 • Antika
V celoti ohranjena pečatna oljenka z žigom VIBIANI; dolžina: 10,3 cm. Rimska doba (1., 2. stoletje n. š.), Celje (?), inv. št. R-263.

Preberi več

Keramična vaza

 • Arheologija
 • Antika
Več odlomkov keramične vaze, izdelane na ločnarskem vretenu iz prečiščene glinene mase; opečnato oranžne barve; višina: 25,5 cm. Rimska doba (2. do 3. stoletje n. š.), Rifnik pri Šentjurju, inv. št. PA-2312.

Preberi več

Dve fibuli

 • Arheologija
 • Antika
Srebrna T-fibula s polkrožnim lokom; dolžina 5,9 cm.Bronasta čebulasta fibula; dolžina: 6,5 cm. Rimska in poznorimska doba, Rifnik pri Šentjurju, inv. št. PA-2702, PA-2703. Fibuli sta bili najdeni znotraj poznoantičnega obzidja in kažeta na to, da je bil vrh Rifnika poseljen tudi v rimskem in poznorimskem obdobju.

Preberi več

Oljenka z dvema noskoma

 • Arheologija
 • Antika
V celoti ohranjena oljenka z dvema noskoma in držajem v obliki lista; grobe izdelave z rdečkastim premazom; dolžina: 13,5 cm. Rimska doba, neznano najdišče, inv. št. R-273. Glede na način izdelave, gre po vsej verjetnosti za izdelek lokalne delavnice, ki pa se je zgledovala po tujih vzorih.

Preberi več

Oljenka okroglaste oblike

 • Arheologija
 • Antika
V celoti ohranjena kroglasto oblikovana oljenka z volutami; grobe izdelave; dolžina: 8,8 cm. Rimska doba, okolica Šmarja pri Jelšah, inv. št. R-3011. 

Preberi več

Oljenka z okrasom are z baklama

 • Arheologija
 • Antika
Skoraj v celoti ohranjena volutna oljenka z upodobitvijo are z baklama ob straneh; dolžina: 9,1 cm. Rimska doba (1. stoletje n. š.), Celje – Stanetova-Miklošičeva ulica, inv. št. R-15934. 

Preberi več

Oljenka z motivom ribiča

 • Arheologija
 • Antika
V celoti ohranjena volutna oljenka z motivom ribiča, ki drži na rami palico s košarama; dolžina: 8,4 cm. Rimska doba (prva polovica 1. stoletja n. š.), Celje – Gubčeva ulica (grob 4), inv. št. R-4187. V rimskem času so bile oljenke pogosto pridane v grobove, saj so verjeli, da bodo pokojniku svetile v večni temi.

Preberi več

Pečatna oljenka z masko Silena

 • Arheologija
 • Antika
Odlomek pečatne oljenke z okrasom v obliki bradate moške glave z živalskimi ušesi; ohranjena velikost: 7,2 X 7,9 cm. Rimska doba (konec 1., začetek 2. stoletja n. š.), neznano najdišče, inv. št. R-3739. Odlomek oljenke severnoitalske proizvodnje je bil najden v žganini nad hodno površino v enem od rimskih objektov, odkritih ob gradnji novega prizidka knjižnice.Silen je bil v grški mitologiji spremljevalec boga Bakha, upodobljen kot debel, pijan, vesel starec s kozjimi nogami.

Preberi več

Pečatna oljenka

 • Arheologija
 • Antika
V celoti ohranjena manjša pečatna oljenka z žigom FORTIS na dnu; dolžina: 8,8 cm. Rimska doba (1. stoletje n. š.), Celje – Gubčeva ulica (grob 3), inv. št. R-4072.

Preberi več

Jupitrov napis

 • Arheologija
 • Lapidarij
Skoraj v celoti ohranjena ara iz marmorja; višina: 58 cm. Rimska doba (druga polovica 1. stoletja n. š.), Celje – Aškerčeva-Levstikova ulica, inv. št. L-268. S postavitvijo are Jupitru – najboljšemu in največjemu, je Julij Pekuliar izpolnil svojo zaobljubo.Najdena je bila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ob nekdanji strugi potoka Koprivnice.

Preberi več

Stiliziran obraz

 • Arheologija
 • Lapidarij
Stiliziran moški obraz izdelan v reliefu, iz belega marmorja; velikost: 10,7 x 8,6 cm. Rimska doba ?, Celje – Sadnikov vrt, inv. št. L-342. Po vsej verjetnosti gre za del okrasja arhitekturnega člena – podobne upodobitve se namreč pojavljajo na kapitelih, ki pa ni bil nikoli izdelan do konca.

Preberi več