Arheologija
Kulturna zgodovina
Umetnostna zgodovina
Etnologija

Število prikazanih predmetov: 474

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, 1857, bron, pr. 66 mm, signatura C.RADNITZKY, PMC, inv. št. P-217. Medalja je bila izdelana ob 50-letnici ustanovitve Kmetijske družbe na Dunaju.Na averzu je v sredinskem polju motiv mladeniča in domačih živali.Na reverzu je v sredinskem polju, znotraj stiliziranega venca, napis FÜNFZIG /JÄHRIGE / JUBELFEIER / 1857.Ob zunanjem robu je napis K. K. LANDWIRTSCHAFTS GESELLSCHAFT IN WIEN.

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, 1855, bron, pr. 29 mm, PMC, inv. št. KZ-1903. Medalja je bila izdelana v spomin na Svetovno razstavo v Parizu leta 1855. Na averzu je v levem profilu upodobljen cesar Napoleon III. Na reverzu je upodobljena sedeča ženska s krono na glavi. 

Preberi več

Steklena pištola

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Pištola; brezbarvno  prozorno steklo, Steklarna Hrastni, dolžina 23 cm, inv. št. KZS 300. Spada v skupino predmetov imenovanih bilikum. Predmeti  so bolj šaljive narave in so jih steklarji običajno izdelovali iz preostanka steklene mase  ter jih uporabili za darila ob godu ali drugih priložnostih.Izdelki so prosto pihani, krasili so jih z dodajanjem stekla pri peči. Običajno so jih uporabljali za žganje. Po ohranjenih podatkih so jih izdelovali v steklarnah v Osredku na Hrvaškem in v Steklarni Hrastnik, zagotovo pa so jih izdelovali tudi v drugih steklarnah.Naša, muzejska, je bila narejena v  ...

Preberi več

Črnilnik

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Črnilnik; brezbarvno steklo, višina 11,4 cm, premer podstavka 6,1 cm, inv. št. KZS 717. Črnilnik je pihan v kalup in dooblikovan pri peči. Dno je malo odebeljeno. Zamašek je stiskan v kalup in se tesno prilega v vrat posode za črnilo.Tovrstne predmete so izdelovali v steklarni v Josipdolu na Pohorju, ki slovi po tem, da je kot zadnja klasična pohorska glažuta ugasnila peči leta 1909.Leta 1870 je bil direktor  Jožef Luhn  iz Lisc pri Celju, ki je po dobrih dveh desetletjih steklarno vzel v najem do leta 1896. Na Luhnovi domačiji smo v muzeju pridobili nekaj steklenih izdelkov Josipdolske stekla...

Preberi več

Spominska medalja - Adelajda Avstrijska

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, bron, pr. 29 mm, 1855, PMC, inv. št. P-233. Medalja je bila izdelana v spomin na Adelajdo Avstrijsko, ki je v levem profilu upodobljena na averzu.Adelajda (umrla 20. januarja 1855), je bila žena Viktorja Emmanuela II., kralja Sardinije in od leta 1861 prvega kralja združene Italije.Ob zunanjem robu je napis MARIA ADELAIDE. Na reverzu je upodobljen motiv Adelajde Avstrijske, ki leti proti nebu, ob spodnjem robu je izpisan datum 20. GENNAJO 1855.

Preberi več

kozarček na nogi

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarček na nogi; zelenkasto prozorno steklo, Rakovec(), 2. polovica 19. stol., višina 10,2 cm, premer zgoraj 5,6 cm, pridobljen 2007 v Oplotnici, inv. št. KZS 726.  Steklo je pihano v kalup in dooblikovano pri peči. Podstavek je dodan v vročem stanju pri peči. Noga kozarca je gladka in prehaja v kupo zvonaste oblike. Zgornji del kupe krasi pas drsanega okrasja, ki spominja na brušenje. Kozarec ni cementiran in je podoben kozarcu za Sherry. Barva stekla spominja na klasične izdelke glažut s preprosto obdelavo in okrasjem. Glede na kraj pridobitve bi lahko bil izdelan v steklarni v Oplotnici,...

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, srebro, 1854, signatura K. LANGE, PMC, inv. št. P-216. Medalja je bila izdelana v spomin na poroko Franca Jožefa in Elizabete Bavarske leta 1854.Na averzu sta v desnem profilu upodobljena Franc Jožef in Elizabeta Bavarska.Na reverzu je upodobljen motiv poroke, na spodnjem odrezku je izpisan datum poroke D. XXIIII APRIL. / MDCCCLIIII.

Preberi več

Kelih za vino

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kelih za vino; brezbarvno prozorno steklo, del zbirke zapuščine družine Erhatič, višina 12,9 cm, PMC, inv. št. KZS 61. Kelihi je prosto pihan in dooblikovan pri peči. Pihani kupi je dodana noga in na koncu še podstavek. Kupa je okrašena s pasom filigransko brušenega okrasja. Izdelek je iz kristalinskega stekla. Ni cementiran in je bil najverjetneje del pivskega servisa za vino.Tip okrasja na kelihu je izdelan strojno. To je olajšalo delo steklarjev, saj so tovrstne kozarce izdelovali v serijah.  

Preberi več

Kozarec na nogi

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec na nogi, brezbarvno prozorno steklo, pridobljen na Pragerskem – 1998, višina 18,3 cm, premer  zgoraj 7,3 cm, PMC, inv. št. KZS 86. Stiskan v kalup. Podstavek in noga sta gladka s sledjo spoja kalupa. Kupa je visoka in konične oblike s stiskanim okrasjem. Rob zgoraj je gladek.Oblika se pojavi že v bidermajerju in se ohranja v proizvodnji še v 20. stoletju. Kozarec so uporabljali za pitje toplih napitkov ali sokov. Podobno formo  zasledimo v katalogu Steklarne Hrastnih že na prelomu stoletja. Pogosto so v zapuščinah gostinskih obratov.

Preberi več

Žepni kozarec

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Žepni kozarec, brezbarvno prozorno steklo, pridobljen v Slovenski Bistrici - 2009, višina kozarca je 9,3 cm; PMC, inv. št. KZS 777. Ima sploščeno obliko in je stiskan v kalup. Dno je rahlo odebeljeno, osrednji del je rebrast. Na sploščeni strani je vtisnjen romb z napisom Štajerska v borbi Ostrožno 19. IX. 1954. V osrednjem delu romba je podoba partizana v jurišu.Leto 1954 sta v Celju najbolj zaznamovala poletna poplava in v mesecu septembru ljudsko zborovanje na Ostrožnem. Če je bila poplava katastrofa, je bilo zgodnje jesensko zborovanje eden večjih in odmevnejših dogodkov v našem mestu, ko ...

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, 1851, srebro, PMC, inv. št. P-227. Medalja je bila izdelana v spomin na Ženevski zvezni strelski festival leta 1851.Na averzu medalje je upodobljena veduta Ženeve, pred njo stoji lik ženske. Ob zunanjem robu je napis GENEVE CANTON SUISSE 1815.Na reverzu je nad prekrižanima puškama upodobljen grb Ženeve z motom IHS POST TENEBRAS LUX. 

Preberi več

Spominska medalja v spomin na obleganje Rima

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, bron, 1849, PMC, inv. št. KZ-1882. Medaljo je osnoval papež Pij IX. v spomin na dogodke iz februarja 1849, ko so italijanske revolucionarne sile zavzele Rim in je moral papež na pomoč poklicati katoliške države. Najbolj množično so se odzvali Francozi, ki so spomladi 1849 oblegali Rim, julija vstopili v mesto in povrnili oblast Svetemu sedežu.Na averzu je znotraj venca upodobljen grb Svetega sedeža. Ob zunanjem robu je napis SEDES APOSTOLICA ROMANA.Na reverzu je napis PIUS IX. PONT. MAX. / ROMAE RESTITVTVS / CATHOLICIS ARMIS / COLLATIS / AN. MDCCCXLIX.

Preberi več

Vaza

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Vaza, zazrcaljeno steklo, 19. stoletje, Pohorje, višina vaze 21 cm, premer  8,4 cm, inv. št. KZS 91. Izdelana iz brezbarvnega dvostenskega stekla. Med steni so vlili raztopino, ki vsebuje srebrov nitrat  in je dal posrebren videz.  Strokovno je to poimenovano zazrcaljeno steklo, v ljudskem izročilu pa ga označujejo kot »srebrnina za siromake«. Občasno je tudi zlato lesketajoče. Izraz kmečko srebro izvira iz dejstva, da si podeželsko prebivalstvo ni moglo privoščiti srebrnine in je zato uporabljalo cenejše prevlečeno steklo. Izdelki so votli, zato se je zaradi vdora vlage srebrna plast pogosto ...

Preberi več

Spominska medalja

 • Kulturna zgodovina
 • Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov
Spominska medalja, 1849, baker, signatura I. M. SCHARFF, PMC, inv. št. P-221. Medalja je bila izdelana leta 1849 v počastitev avstrijskih zmag pod poveljstvom feldmaršala Josefa Radetzkega v bitkah pri Santa Lucii (maja 1848), Vicenzi (junija 1848), Custozzi (julija 1848), Mortari (marca 1849) in Novari (marca 1849).Na averzu je v desnem profilu upodobljen grof Josef Radetzky.Na reverzu je upodobljen krilati Genij z lovorovim vencem v desni in tubo v levi roki. Ob zunanjem robu je napis DE ITALIS 1848-1849.

Preberi več

Kozarec na nogi

 • Kulturna zgodovina
 • Steklo
Kozarec na nogi, brezbarvno steklo, višina kozarca je 11 cm,  premer kupe 5,5 cm, PMC, inv. št. KZS 127. Kozarec je iz brezbarvnega stekla pihan v kalup. Podstavek je odebeljen in oblikovan v osemkotnik. Noga je dodana pri peči in spojena s kupo, ki je krašena v obliki brušenih ploskev. Stene kozarca so debelejše, saj je bil kozarec namenjen pitju toplih napitkov.Tovrstna oblika se pojavlja že sredi 19. stoletja ter ostaja aktualna vse do današnjih dni. Najdemo jih v prodajnih katalogih štajerskih, avstrijskih in hrvaških steklarn. Omenjeni kozarci so bili priljubljeni tudi v naših domovih na ...

Preberi več