Antefiks

Arheologija - Antika

Delno ohranjen opečnat zaključek v obliki meduzine glave; širina: 20,2 cm. Rimska doba; Celje – Breg, inv. št. R-26196.

 

Odlomki zaključka strešnika (antefiksa) so bili najdeni ob arheoloških raziskavah v neposredni bližini struge Savinje pri Bregu v Celju in sicer v nasutju za hodno površino v bližini ene od antičnih lončarskih delavnic. Na podlagi ostalih najdb sklepamo, da je nasutje nastalo v sredini ali drugi polovici 2. stoletja n. š.