Fibule okrašene v predrti tehniki

Arheologija - Antika

Dve veliki in dve manjši bronasti fibuli; okrašene v predrti tehniki; dolžina: 6,8 do 15,5 cm.

Rimska doba, Brezno pri Laškem, Celje – Gubčeva ulica, inv. št. R-2893, R-4176, R-12273, R-19775.

 

Tovrstne fibule se pojavljajo na območju Norika in Panonije kot del t.i. noriško-panonske noše v drugi polovici 1. in prvi polovici 2. stoletja n. š. Trije primerki so bili odkriti ob arheoloških raziskavah na Gubčevi ulici v Celju leta 1969, eden leta 1963 kot slučajna najdba v Breznu pri Laškem.