Keramična steklenička

Arheologija - Prazgodovina

Steklenička bikonične oblike izdelana na lončarskem vretenu iz dobro žgane, prečiščene gline; višina 12,7 cm. Mlajša železna doba (2. stoletje pr.n.š.), Slatina v Rožni dolini (grob 10), inv. št. PR-3493.

Keramična steklenička, ki je bila pridana v žgan grob bojevnika, se od starejših najdb razlikuje po načinu izdelave. Lončarsko vreteno prinesejo namreč v naše kraje Kelti, medtem ko je keramično posodje v starejši železni dobi izdelano prostoročno.