Kozarec na nogi

Kulturna zgodovina - Steklo

Kozarec na nogi, brezbarvno steklo, Jurklošter 1. polovica 19. stoletja, višina 11,5 cm, inv. št. KZ 65.

Kozarec na nogi je iz brezbarvnega v kalup pihanega stekla. Noga in podstavek sta ojačana, kupa z debelostenskim steklo. Gornji rob je obrušen. Kozarec je brez okrasja in je primer steklenine, ki jo še konec 19. stoletja sledimo v prodajnih katalogih. Steklarna v Jurkloštru, ki je delovala od 1800 do 1860 je bila poznana po proizvodnji pivskega posodja, ki je izpričana še kasneje v njeni naslednici v Hrastniku.