Mandibula rdečega volka

Arheologija - Prazgodovina

Mandibula rdečega volka; d: 9,3 cm; v: 3,8 cm; db: 1,2 cm; mousterien (ca. 200.000 – 40.000 let pred sedanjostjo); Apnarjeva jama; inv št. PR5592.

 

Desna mandibula (spodnja čeljustnica) alpskega oz. rdečega volka podvrste Cuon alpinus europeanus, z enim ohranjenim zobom, je bila najdena leta 1988 med arheološkimi raziskavi v Apnarjevi jami na Kotečniku nad Libojami. Nahajala se je v plasti 4, v kateri so bila najdena tudi mousterienska kamena orodja. Pred tem na našem ozemlju alpski volk še ni bil dokumentiran. Najverjetnejša datacija najdbe je konec mousteriena.