Pečnica (rekonstruirana)

Arheologija - Srednji vek

Pečnica (rekonstruirana), prva polovica 15. stoletja, glazirana žgana glina, Knežji dvor, PMC, inv.št.: KDC 71.

V ščitu je upodobljen celjski, podedovani vovbrški grb s šlemom, plaščkom in perjanico. Prazen prostor je zapolnjen z rastlinskim okrasjem.

Pečnica je bila najdena med arheološkimi izkopavanji na območju Knežjega dvora.