Razglednica - Postaja v Osaki

Etnologija - Zbirka razglednic Alme M. Karlin

Postaja v Osaki ni bila zgolj osrednja železniška postaja, v letih 1901-1935 je predstavljala osrednje transportno vozlišče v mestu.

Večji del zbirke razglednic Alme M. Karlin (1889-1950), pisateljice, novinarke, popotnice, ljubiteljske raziskovalke in teozofinje, je nastal med njenim potovanjem okrog sveta, v letih 1919-1927. Alma M. Karlin sodi med največje svetovne popotnike vseh časov; potovala je sama, neprekinjeno osem let in se v tem času preživljala s svojim delom.