Razglednica - Svetišče Toyouke Daijingu

Etnologija - Zbirka razglednic Alme M. Karlin

Svetišče Toyouke Daijingu, znano tudi kot Gekū, je eno od dveh najpomembnejših Ise svetišč, posvečeno boginji poljedelstva Toyouke-Ōmikami.

Večji del zbirke razglednic Alme M. Karlin (1889-1950), pisateljice, novinarke, popotnice, ljubiteljske raziskovalke in teozofinje, je nastal med njenim potovanjem okrog sveta, v letih 1919-1927. Alma M. Karlin sodi med največje svetovne popotnike vseh časov; potovala je sama, neprekinjeno osem let in se v tem času preživljala s svojim delom.