Red zaslug za narod

Kulturna zgodovina - Zbirka medalj, odlikovanj, značk in znakov

Red zaslug za narod s srebrnimi žarki in pripadajoči nadomestni trak; po letu 1973, PMC, inv. št. M/98.

 

Z zakonom o redih in medaljah Demokratične federativne Jugoslavije, ki ga je 12. julija 1945 sprejelo predsedstvo AVNOJ, so bili ustanovljeni red zasluge za narod 1., 2. in 3. stopnje ter medalja zasluge za narod. Leta 1946 sprejeti statut je določal, da se z redom zasluge za narod odlikuje osebe, ki so si v boju s sovražnikom pridobili zasluge za osvoboditev države, za utrditev in organiziranje ljudske oblasti in jugoslovanske vojske ter za delovno uspešnost. Z zakonom o odlikovanjih iz leta 1973 je bil red zasluge za narod preimenovan v red zaslug za narod. Podeljeval se je za izjemne zasluge, pridobljene v boju proti sovražniku za osvoboditev države, za zasluge pri izgradnji socializma in socialističnih samoupravnih odnosov, za organiziranje in krepitev splošne ljudske obrambe, varnosti in neodvisnosti države ter za zasluge na področju gospodarstva, znanosti in kulture.