Skledica (rekonstruirana)

Arheologija - Srednji vek

Skledica (rekonstruirana), keramika, prva polovica 15. stoletja, Knežji dvor, inv.št. KDC 53.

Med obsežnim srednjeveškim keramičnim gradivom, izkopanim v Knežjem dvoru v Celju, so najdene črepinje skledice, ki ni delo domačih rok. Posodje z modrim ornamentom, ki krasi celjski primerek, so masovno izdelovali v prvi polovici 15. stoletja v okolici Valencije v Španiji. Verjetno je posodica spominek z romanja Ulrika II. Celjskega v Santiago de Compostelo leta 1430.

Napis, v gotski minuskuli zapisan pozdrav Mariji: Ave Maria Gratia Plena, je delno ohranjen.