Slovanska uhana

Arheologija - Pozna antika

Dva delno ohranjena vlita bronasta uhana; ohranjena višina: 1,9 do 2,2 cm. Zgodnji srednji vek; Celje – Breg (struga Savinje), inv. št. PA-2665, PA-2666.

 

Uhana – eden polmesečaste, drugi grozdaste oblike, sta značilna za slovansko žensko nošo.