Srebrn prstan

Arheologija - Antika

Srebrn prstan s prepletenimi konci; premer: 2,3 cm. Rimska doba, Celje – Breg (struga Savinje), inv. št. R- 2289.

 

Prstani s prepletenimi konci v obliki Heraklejevega vozla se pojavljajo že v helenističnem obdobju, pri nas pa so običajno datirani v 1. stoletje n. š.