Strgalo na širokem odbitku

Arheologija - Prazgodovina

Strgalo na širokem odbitku; d: 2,9 cm, š: 2,5 cm, deb.: 0,8 cm; mousterien (ca. 200.000 – 40.000 let pred sedanjostjo); Apnarjeva jama; inv. št. PR 5589.

 

Orodje je bilo najdeno med raziskavami v Apnarjevi jami, ki se nahaja na nadmorski višini 670 m na Kotečniku. Nahajalo se je pred vhodom v jamo, točna plast ni znana. Datira v mousterien, kot ostala tu najdena orodja.