Železna fibula

Arheologija - Prazgodovina

Delno ohranjena železna ločna fibula; ohranjena dolžina 8,5 cm. Mlajša železna doba (2. stoletje pr.n.š.), Slatina v Rožni dolini (grob 10), inv. št. PR-3477.

Fibula je bila skupaj s še dvema podobnima primerkoma najdena v žganem grobu bojevnika in je služila za spenjanje zgornjega oblačila.