AVGUST FRIDERIK SEEBACHER (1887–1940)

16.11.2023 ob 12:00

Razstava likovnih del v Celju rojenega in delujočega slikarja Avgusta Friderika Seebacherja. 

Avgust Friderik Seebacher se je rodil 17. julija leta 1887 očetu Antonu Seebacherju, ki se je leta 1860 priselil v Celje. Avgust je štiri leta študiral slikarstvo na Dunaju.

Najbolj ga je pritegnilo slikanje žanrskih motivov, portretov, tihožitij in še posebej mesta Celje z okolico. Prav po slednjem je najbolj znan, saj je v različnih tehnikah upodabljal vedute Celja s poudarkom na kulturnozgodovinskih motivih.

Pri njem se je slikarstva učila tudi svetovna popotnica Alma M. Karlin.

Vrhunec njegovega dela predstavlja grafični ciklus v dveh delih, ki nosi naslov Celeja antiqua et nova. V drugem delu, ki je izšel leta 1930 je z 12 radirankami upodobil zgodovino slavnega rodu Celjskih, predvsem njihov dramatični vzpon in propad.