OBTEŽILNIKI ZA PAPIR

14.12.2023 ob 12:00

Razstava OBTEŽILNIKI ZA PAPIR, Spregledana steklarska dediščina Slovenije je na ogled do konca leta 2024 v Stari Grofiji.

Obtežilniki za papir spadajo med dekorativne in uporabne predmete, ki so se pojavili sredi 19. stoletja in so se najprej razširili v poštnih uradih. Njihova estetska raba je marsikdaj zasenčila njihovo osnovno rabo – obtežitev papirja.

Razstavljene obtežilnike sta vrsto let zbirala dr. Bogdan Jurkošek in dr. Tea Kolar - Jurkovšek, ki sta celotno zbirko 180 obtežilnikov muzeju tudi podarila.

Ob razstavi, katere avtorji so dr. Bogdan Jurkošek, Jože Rataj in dr. Tea Kolar, je izšel katalog razstave, kjer je opisana zgodovina in izdelava obtežilnikov pri nas. V katalogu so tudi podrobno opisani obtežilniki, ki si jih lahko ogledate na razstavi.