"PREVZETO V ZAŠČITO"

07.09.2023 ob 12:00

Razstava in monografija »Prevzeto v zaščito« v ospredje postavljata problematiko določanja provenience vzhodnoazijskih predmetov, ki jih hranimo v muzeju. Na ogled je v Stari grofiji do septembra 2024.

Pri dosedanjih raziskovanjih je bil poudarek predvsem na povojnih zaplembah zasebnega premoženja, vendar se je v tem raziskovalnem projektu izkazalo, da ne smemo zanemariti tudi nemških nacističnih zaplemb, ki so se med vojno izvajale na prostoru Spodnje Štajerske. Največja ovira pri delu je maloštevilno in razpršeno arhivsko gradivo. Pri povojnih zaplembnih popisih rekonstrukcijo provenience otežujejo skopi opisi predmetov. Težavo predstavlja tudi znanje oziroma usposobljenost oseb, ki so te popise izvajale na terenu. V takratnih okoliščinah ni bilo niti časa niti prepotrebnega strokovnega kadra, da bi se lahko posamezni predmeti podrobneje preučili. Tako je najbrž za določitev provenience zadostoval le hiter pogled na zunanji videz predmeta, na podlagi katerega so pripisali provenienco. Predmeti so bili tako osiromašeni večine informacij in shranjeni v muzejske depoje. Kot je dr. Nataša Vampelj Suhadolnik zapisala v predgovoru, ta »razstava in monografija poleg rekonstrukcije provenience posameznih predmetov izpostavljata predvsem metodološke premisleke in vprašanja obravnave ter vrednotenja teh predmetov.«


Na razstavi so poleg predmetov iz Zbirke predmetov Azije in Južne Amerike, tudi prvič na ogled postavljeni izbrani vzhodnoazijski predmeti, ki jih hrani muzej kot del Kulturnozgodovinske zbirke. Večinoma gre za različne vrste izvozne japonske in kitajske keramike, izdelane za zahodni svet po evropskem estetskem okusu. Del zbirke pa je tudi za slovenske razmere redek vzhodnoazijski porcelan, okrašen s kovinskim okovjem.

Nekaj dragocenih eksponatov za razstavo so prispevali tudi Narodni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Maribor in Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož.

Avtor razstave je kustos Davor Mlinarič.

--------------------

3D sprehod po razstavo: Zbirka vzhodnoazijskih predmetov (matterport.com)

Prispevek TV Celje - MINUTE ZA KULTURO 14.9.2023

 

Zbirka predmetov iz Azije in Južne Amerike, ki jo hrani Pokrajinski muzej Celje, je kot samostojna zbirka nastala ob urejanju in popisu inventarja leta 1964. Ob popisu je takratna muzejska kustosinja Milena Moškon zapisala, da so bili predmeti azijske in južnoameriške provenience zbrani in izločeni iz gradiva, ki je prišlo v muzej prek Okrožnega zbirnega centra Celje. Že takrat so se srečevali s težavo, od kod predmeti izvirajo, saj je Moškonova zapisala, da bo treba »točnejšo provenienco vsakega predmeta posebej še določiti«.

V okviru projekta Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru (J6-3133), ki ga finančno podpira ARIS smo se lotili raziskovanja arhivskega gradiva. Projekt se v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper izvaja na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je rezultat večletnega raziskovalnega dela na temo vzhodnoazijskih predmetov in zbirk.