Prof. dr. Srečko Brodar, pionir slovenskega paleolitika

Občasna razstava je posvečena raziskovalcu starejše kamene dobe, ki je leta 1928 na pobočju gore Olševe odkril in znanstveno raziskal prvo paleolitsko najdišče na slovenskem, Potočko zijalko, kar pa je bil le začetek uspešne kariere.

6. maja 1893 se je v Ljubljani rodil utemeljitelj slovenskega paleolitika, prof. dr. Srečko Brodar. Odkritje prvih sledi kamenodobnega človeka v visokogorski jami Potočki zijalki, je dotedanjega gimnazijskega profesorja na gimnaziji v Celju, usmerilo na novo pot raziskovalca kamene dobe. Ne le, da je to bila prva znanstveno raziskana paleolitska postaja pri nas, njeno odkritje je odmevalo v širšem evropskem prostoru, saj so rezultati raziskav osvetlili razumevanje poteka ledene dobe.

V času službovanja v Celju je svoj prosti čas posvetil iskanju in raziskovanju predvsem najdišč v vzhodnem delu Slovenije. Leta 1939 se je poslovil od Celja in se vrnil v Ljubljano, istega leta je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom „O stratigrafiji Potočke zijalke“.

Po drugi svetovni vojni je leta 1946 na Ljubljanski univerzi ustanovil prvo znanstveno ustanovo v tedanji Jugoslaviji za raziskovanje tega obdobja človeške zgodovine. Nadaljeval je tudi s terenskimi raziskavami, ki so bile usmerjene predvsem na območje JZ Slovenije; Pivška kotlina je zaradi njegovih raziskav postala območje z največjo koncentracijo paleolitskih najdišč pri nas.

 

Avtorica razstave: Nina Sovdat

Razstava je na ogled v Knežjem dvoru do konca leta 2020.