Vitraji Aleksandra Sušnika

16.06.2020 ob 12:00

V Knežjem dvoru je na ogled nova manjša občasna razstava z naslovom

 VITRAJI ALEKSANDRA SUŠNIKA.

 Vitraj ali slikano okno je v okensko odprtino vstavljena slika iz kosov raznobarvnega stekla, povezanih s svinčenimi trakovi.

Vitraj kot umetniška oblika je višek dosegel v srednjem veku, ko je postal eden glavnih slikovnih elementov, uporabljenih pri ponazoritvi svetopisemskih zgodb, namenjenih nepismenemu prebivalstvu.

Podobno kot arhitektura, so v času gotike tudi okna razvila vse bolj bogato obliko krašenja, ki je zaradi vse večjih površin omogočala boljšo osvetlitev cerkvenih notranjosti. V visokih vertikalah gotskih katedral so steklene oblike postajale vse bolj drzne, še posebno krožna oblika oken – rozeta, pa se je razvila v Franciji.

V Evropi se je vitraj razvijal od gotike do klasicizma in je bil dobro zastopan v Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem kljub vzponu protestantizma. Avtorstvo vitrajev je v veliki meri neznano. Poznamo nekaj avtorjev iz obdobja renesanse v Italiji, kot so  Ghiberti, Donatello, Paolo Uccello in Andrea del Castagno. Veliko stekla za izdelavo vitrajev je bilo v tem času izdelanega v francoskem Limogesu ter beneškem otoku Murano v Italiji.

 

Avtor razstave je Jože Rataj. Razstava bo v Knežjem dvoru na ogled do konca novembra 2020.