Alma M. Karlin Poti

20.08.2021 ob 10:00

Celjanka Alma M. Karlin (1889-1950), svetovna popotnica, pisateljica, ljubiteljska raziskovalka, poliglotka in teozofinja je v letih 1919-1927 prepotovala svet. Potovala je sama, kontinuirano osem let in se po poti preživljala z lastnim delom. Narava njenega potovanja jo umešča med največje popotnike vseh časov.

zemljevid net
Tujih jezikov je obvladala devet, obenem pa je zelo slabo govorila slovensko. Rojena je bila v času hudih nacionalnih trenj med Slovenci in celjskimi Nemci. Čeprav je bila slovenskega rodu, je bila vzgojena kot Nemka. Vsa svoja dela je napisala v nemščini. Slavo in uspeh, o katerih je sanjarila kot mlado dekle, ji je prinesla potopisna trilogija, ki je izšla v letih 1929-1933.

V času vzpona Hitlerja in nacionalsocializma Alma temu javno nasprotuje, zaradi česar je po nemški okupaciji Celja, spomladi 1941, odpeljana v zapor, predvidena naj bi bila za deportacijo v Dachau. Tej zli usodi se sicer izogne, vendar je ne čaka dosti boljša. Čeprav se pridruži partizanom, ji povojna oblast zapleni premoženje in leta 1950 po hudi bolezni umre v veliki revščini.

Razstava osvetljuje njeno življenje in delo, med drugim so na ogled predmeti, ki jih je prinesla s poti okrog sveta.


Oglejte si tudi zloženko in kratek video o razstavi.