Lapidarij (trenutno zaprt)

V kletnih prostorih Stare grofije je na 440 m2 na ogled rimski lapidarij, ki je še vedno ena izmed najlepših in največjih tovrstnih zbirk pri nas.

Kamniti rimski spomeniki iz pohorskega marmorja nam izpričujejo življenje takratnega mesta. Kažejo nam njegovo prebivalstvo, upravno ureditev, obrtna združenja, različna rimska in domača boštva in tudi ona, prevzeta z Orienta.

 

Lapidarij je trenutno zaprt za javnost, zaradi priprave novega razstavišča Muzejski trg - Vila s freskami.