Od gotike do historizma po korakih (prilagojeno za obiskovalce z okvaro vida)

10.01.2011 ob 12:00

Razstava je umeščena v okvir stalne Kulturnozgodovinske zbirke Pokrajinskega muzeja Celje v I. nadstropju Stare grofije in je namenjena vsem obiskovalcem z okvaro vida.

Stalna kulturnozgodovinska zbirka v PMC je urejena po slogih, od gotike do historizma. Postavitev nove razstave za obiskovalce z motnjami vida sledi razstavnemu principu zbirke; iz vsakega od slogovnih obdobij so avtorji odbrali po en najznačilnejši eksponat in ga v originalu ali repliki pripravili za taktilni ogled za obiskovalce z okvaro vida. Dodatna pojasnila o predmetu so na voljo v prilagojenem informativnem gradivu: v katalogu s povečano pisavo za slabovidne in v katalogu v brajici za slepe obiskovalce.

Pri pripravi razstave so se avtorji v največji možni meri držali načel, ki jih je potrebno upoštevati, da imajo obiskovalci z okvaro vida optimalne pogoje za ogled predmeta. Predmeti so na ustrezni višini, da omogočajo lagoden otip. Predmeti so pritrjeni tako, da ne morejo pasti na tla ali se kako drugače poškodovati. Oglednih predmetov je devet; število je izbrano glede na opozorila oseb z motnjami vida, da namreč preveliko število predmetov onemogoča preglednost. Od tega so trije originali in šest replik.

Posebnost tokratne razstave je poskus, da bi približali obiskovalcem z motnjami vida tudi največjo znamenitost našega muzeja, to je Celjski strop, umetnino iz 17. stoletja. Sestavlja jo enajst slik, poslikanih v tehniki tempere na platnu, ki so vpete v lesene okvire. Približati obiskovalcem te barvno in detajlno ter motivno naravnost natrpane slike s tipnimi podobami je eden izmed najtežje dosegljivih ciljev. Tipna podoba lahko približa slepemu obiskovalcu le osnovno kompozicijo slike, vse ostalo mora nadomestiti glas.

Izkušnje obiskovalcev in njihovi komentarji, za katere upamo, da jih bodo delili z muzejskimi delavci, nam bodo pomagali, da bomo napake odpravljali in svoje delo nadgrajevali.