Od šivanke do zvezd - prazgodovina

29.12.2016 ob 12:00

Stalna arheološka razstava od Šivanke do zvezd - prazgodovina.

Od sivanke do zvezd 

V prvem nadstropju Knežjega dvora predstavljamo najstarejša obdobja celjskega območja: fosilne ostanke starodavnih živalskih in rastlinskih vrst, koščeno šivanko iz Potočke zijalke ter kovinsko, keramično in kamnito gradivo iz različnih pomembnih časovnih obdobij, od kamene, bakrene, bronaste in železne dobe do rimske zasedbe.

Vsaka od razstavljenih muzealij zrcali svojo zgodbo v mozaiku zgodovinskega spomina, drobci, povezani v celoto, pa razkrivajo preteklost različnih starodavnih ljudstev, ki so prebivala na obsežnem prostoru med Olševo in Sotlo ter Savo in Pohorjem. Savinja s pritoki je namreč nudila dobre pogoje za življenje in razcvet.