Replike historičnega stekla

Replike historičnega stekla

Cena: 12,00 EUR

Replike historičnih stekelnih izdelkov

Številne glažute v Evropi so pri izdelavi steklenih izdelkov sledile trendom in potrebam višjih slojev. Najštevilčneje so bili zastopani gozdno zeleni stekleni izdelki, ki so jih naredili iz kremenčevega peska in pepelike (steklarske soli). V naše glažute so vabili steklarske mojstre s Češke, ki so k nam prinesli nove tehnike oblikovanja steklenih izdelkov.

Replike so ročno izdelane, v tehniki pihanja v kalup in dooblikovanja pri peči.

Cena posameznega kosa od 12€ dalje.