Barbara of Celje (1392 – 1451) Relics of the Past 4

Barbara of Celje (1392 – 1451) Relics of the Past 4

Avtor: mag. Rolanda Fugger Germadnik

Izdaja: PMC, 2014, 37 barvnih strani, trda vezava, v angleškem jeziku

Cena: 15,00 EUR

»Barbara of Celje (1392 – 1451)« je prevod knjige »Barbara Celjska Celje (1392 – 1451)«, ki jo je Pokrajinski muzej Celje izdal leta 2010 in jo ponatisnil v letu 2014.Prevod je opravila gospa Margaret Davis in je izšel s pomočjo sponzorskih sredstev Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Celje in Zavarovalnice Triglav v 1000 izvodih.

Za prevod v angleški jezik smo se odločili, ker je med tujimi obiskovalci veliko zanimanja za Barbaro Celjsko. V letu 2014 Evropa praznuje 600. obletnico pričetka koncila v Konstanci. Nosilci dogajanja so kulturne organizacije v Konstanci in različni dogodki, z udeležbo številnih evropskih mest, se bodo vrstili vse tja do leta 2018. Naš muzej se vključuje v to dogajanje s številnimi prireditvami, ki bodo potekale vse leto 2014 in pričetek tega dogajanja smo zaznamovali s izdajo knjige Barbara Celjska v angleškem jeziku. Barbara Celjska je bila namreč udeleženka koncila, hkrati pa je bila istega leta okronana za Nemško kraljico.

V knjigi je na kratko povzeto celotno življenje Barbare, od rojstva leta 1392 v Celju do njene smrti na Melniku na Češkem leta 1451. Barbara Celjska je po zaslugi številnih literarnih del živo prisotna v zgodovinskem spominu Slovencev in Slovenk, vendar je v vseh delih prikazana v negativni luči. Knjiga je odgovor vsem tistim, ki v Barbari vidijo zgolj žensko predano strastem in želji po oblasti. Z upoštevanjem številnih tujih znanstvenih del iz zadnjih desetletij knjiga prinaša novo podobo o Barbari Celjski – sodelavki Sigismunda Luksenburškega, diplomatki, gospodarstvenici , torej ženski, ki se je znala uveljaviti v izrazito moškem svetu poznega srednjega veka.