Grofje in knezi Celjski

Grofje in knezi Celjski

Avtor: mag. Rolanda Fugger Germadnik

Izdaja: PMC, 2014, 158 barvnih strani, trda vezava, slovensko

Cena: 25,00 EUR

Vzrok za izdajo knjige Grofje in knezi Celjski je bila stalna postavitev razstave Grofje Celjski v Knežjem dvoru oktobra 2012. Zaradi zanimanja obiskovalcev za širšo zgodovino znamenite plemiške rodbine iz poznega srednjega veka, je avtorica v publikaciji razgrnila pregled dogajanja od prve omembe te družine do izumrtja v letu 1456. Avtorica je upoštevala vse izsledke v raziskavah, ki so jo na to temo obdelovali znani slovenski medievisti (Peter Štih, Miha Kosi, Dušan Kos, Janez Mlinar, Tone Ravnikar) in tudi raziskovalci iz tujine. Knjiga je ilustrirana s posnetki eksponatov in drugih ilustracij na temo grofov Celjskih. Napisana je v poljudni obliki, kar omogoča bralcu, da se v razmeroma kratkem času seznani z usodo srednjeveške plemiške rodbine, ki se je globoko zasidrala v slovenski zgodovinski spomin.