Iz vojne v novo državo, razstavni katalog

Iz vojne v novo državo, razstavni katalog

Avtor: Rolanda F. Germadnik, Gabrijela Kovačič, Jože Rataj, Stane Rozman, Barbara Trnovec, Damir Žerič

Izdaja: Pokrajinski muzej Celje

Cena: 15,00 EUR

Katalog ob razstavi Iz vojne v novo državo.

Pred stoletjem je slovenski narod prečkal veliko zgodovinsko prelomnico. V vojni izčrpana avstro-ogrska monarhija je bila svojo poslednjo bitko. Od propadajoče države se je še pred uradnim koncem vojne ločil njen južnoslovanski del in se preimenoval v Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. Država SHS, ki je bila odraz Majniške deklaracije, je bila ustanovljena 29. oktobra 1918. Mednarodno ni bila priznana, ogrožali so jo italijanski apetiti, toda po uspešnih diplomatskih prizadevanjih Kraljevine Srbije je 1. decembra 1918 postala del novoustanovljene Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Celje je bilo v izdihljajih vojne še vedno polno vojakov, vojnih ujetnikov, ranjencev in beguncev, leta 1918 pa je postalo tudi eno izmed središč nove vojne - boja za severna mejo. Prevzem oblasti v mestu je bil prava manifestacija slovenstva, toda kmalu so se Celjani morali soočiti s krutim vsakdanom: vsakdanje življenje je bilo treba postaviti na nove temelje. Slovenizacija mesta je bila temeljita, zajela je upravo, šolstvo, kulturno in društveno življenje ter gospodarstvo. Nemško govoreči prebivalci so bili potisnjeni na rob javnega življenja in le redki so se ohranjali določene vzvode moči. Spomin na staro Avstrijo je bledel ali pa so ga brisali načrtno. Padali so spomeniki, menjavala so se imena ulic in trgov, celo razglednice pričajo, kako se je hitelo z brisanjem spomina na prejšnjo državo. Natisnili so nov denar, dobili pa smo tudi prve slovenske znamke.
Z razstavo in katalogom oživljamo spomin na takratne dogodke v Celju in bližnji okolici ter na številne posameznike, ki so s svojim delovanjem zaznamovali to prelomno obdobje in zapusti v slovenski zgodovini neizbrisen pečat.