Ana Celjska

Umetnostna zgodovina - Grafike

Poljsko poslanstvo snubi Ano, hčer Viljema Celjskega

Avgust Seebacher iz grafične mape Celeja antiqua et nova, Celjski grofje, Celje, 1930, PMC, inv. št. G/XI-520-8.

 

Ana Celjska je bila hči Viljema Celjskega in Ane Poljske iz rodbine Piastov, ki sta se poročila leta 1380. Ker je Anin oče Viljem umrl leta 1392, je skrbništvo nad njo prevzel Herman II. Poljski kralj Jagielo )po krstu Vladislav II.) iz rodbine Jagieloncev je želel utrditi svoj položaj, zato se je po smrti žene Jadvige leta 1402 poročil z Ano Celjsko, vnukinjo nekdanjega poljskega kralja Kazimirja III. Velikega Piasta. Leta 1403 je bila Ana okronana za poljsko kraljico. Kraljevi par je imel samo eno hči Jadvigo. Kraljica Ana Celjska je umrla leta 1416 v Krakowu, pokopali pa so jo pod oltar sv. Doroteje v wawelski katedrali.

G V XI 250 8 zapis