Celje z Zgornjim (Starim) gradom

Umetnostna zgodovina - Slike

Johabb Benedikt Huster?, 1696, oljna tempara na glajenem ometu, PMC, , inv. št. S/562.

 

Leta 1902 so v prodajalni celjskega klobučarja Chibe na današnji Stanetovi ulici 12 s stene sneli močno potemnelo sliko z napisom "Schloss und Stadt Cilli" in jo prenesli v muzej.

Letnica nastanka naj bi bila 1696. Mesto in grad sta natančno upodobljena; veduta je verjetno delo uglednega slikarja Johanna Benedikta Husterja, ki je deloval v Celju.

 

Slika je na ogled na razstavo Grofje Celjski v Knežjem dvoru.