Judita s Holofernovo glavo

Umetnostna zgodovina - Slike

Judita s Holofernovo glavo, neznani avtor, o. pl., 142 × 110 cm, 19. st. (Amerlingova skica), PMC, inv. št. S/449.

 

Na sliki vidimo na desni strani Judito in za njo na levi strani deklo Abro, ki drži v tkanino zavito odsekano glavo sovražnega asirskega poveljnika Holoferna, ki je ogrožal judovsko mesto Betulijo. Judovska vdova Judita je uporabila svoje ženske čare ter s pogumom, prebrisanostjo in lepoto prevarala zaslepljenega poveljnika in rešila svoje ljudstvo pred pogubo. Holofern navadno ne igra neke bistvene vloge. Največkrat služi njegova odsekana glava le kot atribut, po katerem prepoznamo motiv.

Skozi stoletja je bila zgodba Judite in Holoferna zelo priljubljena med umetniki. Motiv simbolizira zmago šibkega nad močnejšim, vernega nad poganom, zmago pravice nad nepravico. Poleg Ester in Jael štejemo Judito med najpomembnejše junakinje Stare zaveze. Juditino knjigo prištevamo k apokrifom Stare zaveze, avtor besedila pa je neznan.