Dekle s knjigo

Umetnostna zgodovina - Slike

Dekle s knjigo v roki, neznani slikar, o. pl. 68 × 53 cm, kopija po Amerlingu, ok. 1850, PMC, inv. št. S/171.

 

V zbirki Pokrajinskega muzeja Celja hranimo tri slike, ki so nastale po originalih Friedricha von Amerlinga v drugi polovici 19. stoletja. To so: Judita s Holofernovo glavo, Dekle s knjigo, Dekle z mandolino. Dela znanega slikarja dunajskega bidermajerja Friedricha von Amerlinga (1803– 1887) so bila pogosto kopirana.

Ko je Friedrich von Amerling leta 1838 na razstavi v dunajski Akademiji razstavil sliko Dekle s knjigo, so si bili umetnostni kritiki edini, da je to njegovo najpomembnejše delo. Fascinirali sta jih virtuozna osvetlitev in živost upodobljenke. Podobo je naslikal v dveh variantah, leta 1838 in 1839. Sliko iz leta 1838 danes hrani Museum of Art v Clevelandu, varianta iz leta 1839 pa je po prodaji na dražbi leta 1995 v zasebni lasti. Obe sliki sta bili večkrat kopirani.

Tudi v slovenskih muzejih hranimo dve olji – kopiji verzije iz leta 1839. Prvo, pod naslovom Orientalka, hrani Narodna galerija v Ljubljani in je delo Mihaela Stroja (1803–1871). Strojeva kopija se od originala razlikuje v mnogih podrobnostih, kot so barva obleke, spremenjeni detajli ornamenta na obleki in turbanu ter način osvetlitve.

Kopija Dekleta s knjigo, ki je v lasti našega muzeja, pa poleg podobnosti z originalom v detajlih in izraznosti kaže na bližino druge kopije – slike Orientalka, ki jo je naslikal italijanski mojster Pietro Santini (1839–1908). Avtor muzejske kopije ostaja neznan, ne pa tudi čas njenega nastanka. Glede na originalni okvir, ki je uokvirjal sliko v času, ko jo je muzej pridobil, jo lahko datiramo kmalu po sredini 19. stoletja.

Sliki Dekle s knjigo in Dekle z mandolino je muzej pridobil od politika Vekoslava Kukovca.