Dobrna

Umetnostna zgodovina - Grafike

Neznani avtor, Dobrna, ok. 1840, litografija, Nova Kaiserjeva suita, napis: Bad Neuhaus unweit Cilli, G/VI-193.

 

List je iz t.im. Nove Kaiserjeve suite, ki je začela izhajati v  štiridesetih in petdesetih letih 19. stoletja.

Na veduti vidimo, za to suito značilne, majhne, skoraj miniaturne prizore saj je celotna upodobitev nastala v velikosti razglednice, kot spominek na preživljanje časa v Dobrni.